Nieuws

Samen werken aan privacy in de PrivacyXpress!

Vanaf september rijdt de PrivacyXpress door Nederland. Een rondreizend congres en workshop. Gedurende het evenement dat in het najaar 2017 plaatsvindt worden actualiteiten rondom digitale privacy en data security op een dynamische manier vertaald naar de praktijk. Kennisdelen en actief meedoen staan centraal evenals het uitdragen van een positieve boodschap rondom de onderwerpen privacy en security.

FRIS e-bike brengt zichzelf terug na diefstal

E-bikes met een permanente internetverbinding waardoor een gestolen fiets direct gelokaliseerd kan worden. De nieuwe dienst FRIS (Find, Recover & Insure Service) start deze proef met 10.000 e-bikes. Speciale opsporingsambtenaren zorgen dat de gestolen fiets gevonden wordt en bij de rechtmatige eigenaar terugbezorgd wordt.

Knalsensoren tegen knallers

De gemeente Rotterdam bindt de strijd aan met mensen die vuurwerkbommen afsteken. Er is veel overlast en schade in deze periode dankzij zwaar en illegaal vuurwerk. In de wijk Ommoord zet de gemeente daarom knalsensoren in om vuurwerkoverlast sneller op te sporen en zo gerichter te surveilleren.

30 november: Showcase informatiebeveiliging Smart Cities

In een wereld waarin alles in toenemende mate in verbinding staat met elkaar, is het veilig beheren van je data cruciaal. Wanneer je organisatie werkt met gevoelige informatie, is een allesomvattende, goed doordachte en lange termijn Cyber Security strategie van groot belang. Derhalve organiseert de Britse Ambassade in Den Haag de eerste Nederlands Britse Cyber Security Showcase.

Ritmeonderzoek: de cases en tussenresultaten

Op maandag 31 oktober zijn we met alle betrokkenen rondom het Ritmeonderzoek bijeen gekomen voor de tussenresultaten. De studenten zijn al drie maanden aan de slag in de wijken met het sociaal vraagstuk, en hard dat ze gewerkt hebben! Totaal zijn er ruim honderd interviews afgenomen, is er urenlang geobserveerd en zijn er verschillende secundaire data geanalyseerd. Wat waren de vraagstukken per wijk en wat zijn de opbrengsten?

Wat is Ritme? Denker des Vaderlands geeft antwoord

Maandelijks publiceren we als partner iets over de voortgang van het Ritmeonderzoek van de TU Delft. Maar wat is ritme eigenlijk? Waarin kun je ritmes ontdekken en wat is de functie ervan? Deze vragen en vele anderen kwamen aan bod tijdens de startconferentie van het Ritmeonderzoek. Alle lezingen kun je nu online terugkijken.

Startconferentie Ritmeonderzoek 7 september

Het ritmeonderzoek sociale veiligheid gaat in september dan eindelijk officieel van start. We trappen af met een grote startconferentie op woensdag 7 september bij de TU Delft. Op deze dag komen alle deelnemende steden bij elkaar, samen met de docenten en 60 studenten die het onderzoek mede uitvoeren. Het informerende ochtenddeel is besloten, de middag wordt gevuld met inspirerende sprekers over ritme in verschillende contexten. Hiervoor zijn ook enkele plekken beschikbaar voor ons netwerk.

Digitale Agenda 2016-2017 van het ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken presenteert de nieuwe Digitale Agenda. Daarin gaat minister Kamp in op het belang van digitalisering en de acties die het kabinet voor de korte termijn (2016 en 2017) onderneemt om digitalisering te stimuleren en randvoorwaarden te versterken. Deze acties richten zich onder andere op de thema’s digitale veiligheid, onderwijs, innovatie, infrastructuur en ruimte voor ondernemerschap.

Feel the Rhythm! ICT-café 6 juli

In verkeersdata, energieverbruik, maar ook openingstijden van scholen, winkels en sportcentra, zijn ritmes te ontdekken. Wat is de motivatie van wetenschappers om ritmes te identificeren, wat kun je ermee? Lees verder →

Overeenkomst voor ontwikkeling van fieldlab Smart, Safe Resilient Mainports

De wethouders Christel Mourik en Jan Willem Mijnans van de gemeente Nissewaard hebben 31 mei samen met Peter de Bruijn van Stichting Studio Veiligheid een werkovereenkomst getekend voor het neerzetten van het fieldlab “Smart, Safe & Resilient Mainports”, als een markplaats voor ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het snijvlak van veiligheid en economie. Lees verder →

Den Haag toegetreden tot 100 Resilient Cities netwerk

Woensdag 25 mei 2016 werd in Washington DC en in Nairobi bekendgemaakt dat Den Haag toetreedt tot het 100 Resilient Cities netwerk van de Rockefeller Foundation. De steden uit dit netwerk ontvangen geld en expertise van de Rockefeller Foundation voor het aanstellen van een Chief Resilience Officer. Deze CRO stuurt projecten aan die het weerstandsvermogen en de veerkracht (resilience) van de stad verhogen.

Deelnemers ritmeonderzoek sociale veiligheid TU Delft rond!

Alweer 4 maanden geleden deden we een oproep waarin we zochten naar innovatiepartners voor een nieuw onderzoek van de TU Delft om de sociale veiligheid in de wijk te vergroten. Maar liefst vijf steden hebben inmiddels de intentieverklaring ondertekend om deel te nemen én te investeren in de nieuwe aanpak sociale veiligheid. Een geslagde zoektocht! Het betreffen de DSA-steden Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer, Helmond en Zaanstad. Ook zijn we in gesprek met de gemeente Amsterdam.

Workshop ritmeonderzoek Sociale Veiligheid groot succes

Donderdag 7 april vond bij de DSA de workshop sociale veiligheid plaats. Deze was georganiseerd met de TU Delft naar aanleiding van een nieuwe aanpak sociale veiligheid in de wijk. De DSA deed eerder een oproep naar steden die willen deelnemen aan en investeren in het onderliggende ritmeonderzoek. Steden die serieus geïnteresseerd waren in deze aanpak, mochten deelnemen aan deze besloten workshop onder leiding van dr. Caroline Nevejan. De workshop was een succes, het ziet ernaar uit dat we genoeg deelnemers en financiering hebben om het onderzoek voort te zetten!

Upgrade cameranetwerk Zwolle tijdens Koningsdag

Op 27 april vierde de Koninklijke Familie Koningsdag 2016 in Zwolle. Een bezoek dat zorgde voor omvangrijke veiligheidsmaatregelen in de stad. Zo hebben de gemeente Zwolle en de Stichting I-watch het camerasysteem in de binnenstad uitgebreid met 20 extra camera’s. Lees meer over de samenwerking en de weg naar het succes.

Definitief programma workshop sociale veiligheid 7 april

De Digitale Steden Agenda organiseert op 7 april een workshop naar aanleiding van de nieuwe aanpak sociale veiligheid van de TU Delft. De workshop is ter inspiratie, informatie en demonstratie. Steden die geïnteresseerd zijn deel te nemen aan het onderzoek kunnen zich voor de workshop aanmelden. Lees verder voor het programma van de dag.

Nieuwe aanpak sociale veiligheid TU Delft: innovatiepartners gezocht!

De TU Delft heeft een nieuwe aanpak om de sociale veiligheid in de wijk te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat het gevoel van veiligheid in een buurt vergroot wordt door het ontwerpen van gemeenschappelijke ritmes. De Digitale Steden Agenda zoekt samen met de TU Delft steden die op deze nieuwe innovatieve manier de veiligheid van hun wijk wil aanpakken.

Handreiking gemeentelijke informatiepositie

De gemeente beschikt over veel informatie die verspreid is binnen de organisatie, die kan bijdragen aan het herkennen en vervolgens aanpakken van sociale onveiligheid. Bekijk de Handreiking van het RIEC over de gemeentelijke informatiepositie. Doel van deze handreiking is gemeenten handvatten bieden op welke wijze de informatiehuishouding en informatiepositie het meest effectief kan worden georganiseerd en waar nodig worden versterkt.

Nieuw realisatielab Smart, Safe en Resilient Mainports op Wereldhavendagen gelanceerd

Met het kantelen van een innovatieve container is op de Wereldhavendagen het nieuwe realisatielaboratorium Smart, Safe & Resilient Mainports gelanceerd. Het realisatielab biedt een fysieke plek waar innovaties kunnen worden getest om mainports veiliger, schoner en efficiënter te maken door het ontwikkelen van beveiligde koppelingen en toepassingen met sensorplatforms en het gebruik van big data.

Ondertekening memorandum of understanding

Donderdag 18 juni vond op de HSD het Safeconomy-evenement plaats, met daarop aansluitend de ondertekening van de Memorandum of Understanding getiteld "Evenementen als innovatiemotor voor ontwikkeling van een digitale nutsvoorziening voor de stad".

Noodweerbeleving Pinkpop 2014: van pukkelpopscenario tot koning Corton

Blog door Niels Loeffen van HowAboutYou - "Als je dit ziet dan neem je toch de benen?!? Schande dat er geen evacuatie is. Zal grote gevolgen hebben...#PP14" Dit twitterbericht is één van de harde verwijten die de Pinkpop-organisatie en hulpdiensten op sociale media kregen toen op 9 juni 2014 rond 20.00 uur noodweer het festival teisterde. Terechte kritiek? Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Feit blijft dat parallel aan dergelijke incidenten een sociale media dynamiek ontstaat die de communicatie en operatie van hulpdiensten beïnvloedt.

Hoe kunnen gemeenten big data inzetten in het veiligheidsdomein?

Dat was de centrale vraag tijdens de startbijeenkomst ‘Intelligence en Veiligheid’ in Utrecht. De bijeenkomst was georganiseerd om te inventariseren waar gemeenten op dit moment staan met het ontsluiten, analyseren en gebruiken van data voor hun veiligheidsbeleid: Wat gebeurt er al, waar lopen gemeenten tegenaan en welke ervaringen kunnen ze delen?