Ritmeonderzoek: de cases en tussenresultaten

Op maandag 31 oktober zijn we met alle betrokkenen rondom het Ritmeonderzoek bijeen gekomen voor de tussenresultaten. De studenten zijn al drie maanden aan de slag in de wijken met het sociaal vraagstuk, en hard dat ze gewerkt hebben! Totaal zijn er ruim honderd interviews afgenomen, is er urenlang geobserveerd en zijn er verschillende secundaire data geanalyseerd. Wat waren de vraagstukken per wijk en wat zijn de opbrengsten? Lees verder!

De cases: vraagstuk en resultaten

Elke deelnemende stad heeft een wijk aangewezen met een vraagstuk voor het onderzoek. De studenten hebben een interventiecyclus gevolgd om de ritmes in de wijk in kaart te brengen. Bestaande data is gebruikt, maar ook is er geïnterviewd, geobserveerd en er zijn surveys afgenomen. Verschillende ritmes zijn er in kaart gebracht, ook de ecologische (hoeveel groen is er, waar, hoe wordt dit ervaren) en de ruimtelijke (wat voor woningen zijn het). Met de volgende zes cases zijn de studenten en de onderzoekers aan de slag gegaan:

Amsterdam

In een wijk in Amsterdam Zuidoost wonen relatief veel alleenstaande moeders. De participatie van deze vrouwen in de wijk is laag. Hoe kunnen alleenstaande moeders beter deelnemen aan het onderwijs, de arbeidsmarkt en andere activiteiten? Tot nu toe is onder andere gebleken dat het vertrouwen in de autoriteit laag is door deze doelgroep. Het onderzoek zet zich voort door de lokale (sociale) netwerken van deze doelgroep in kaart te brengen en de mogelijkheden verkennen om een verbinding met de gemeente te maken hierin.

Den Haag

Den Haag heeft als case een wijk waar statushouders komen te wonen. De opdracht is om de ritme van de wijk te onderzoeken om anticiperend om de komst van statushouders, de integratie zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor wordt ook gekeken naar een wijk waar reeds statushouders wonen. De studenten zijn bezig geweest het inlevingsvermogen van de statushouders en de bewoners te vergroten. Een mooi resultaat na de verschillende gesprekken is dat er niet gericht moet worden op alleen de statusbewoners, maar op de buurt als geheel. Daarbinnen vormen de statushouders een uitdaging, en niet een probleem. De nieuwe focus wordt: de buurt krijgt te maken met fenomeen statushouders, en hoe kun je dit op de beste manier laten landen.

5fullsizerender escampfullsizerender

Helmond

De gemeente Helmond heeft een wijk aangewezen, waar de subjectieve veiligheid als laag wordt ervaren door de inwoners. De opdracht voor de studenten is om te onderzoeken wat gedaan kan worden om het veiligheidsgevoel te vergroten. Tot nu toe blijkt dat er weinig samenhang in de wijk is, straten in de wijk verschillen enorm van elkaar. Studenten gaan nu interventies inzetten om de samenhang in de wijk te vergroten.

Rotterdam

Rotterdam focust zich op senioren en vergelijkt twee wijken waar de veiligheid hoog en laag (veel babbeltrucs) is. Hoe kan de fysieke en sociale veiligheid voor deze senioren worden verhoogd? De veiligheid blijkt hier ook door de medebewoners te worden veroorzaakt in de seniorencomplexen. Het gaat dan om de “jeugdige senioren” tussen de 50 en 60. De studenten gaan nu proberen het plaatsingsproces beter in kaart te brengen en gaan op zoek naar een innovatieve en concrete manier om men veilig te laten voelen in het complex, zónder dat het als een gevangenis gaat voelen.

Zoetermeer

Zoetermeer vergelijkt twee wijken op ritmes: koopwoningen versus (sociale) huurwoningen en hoog- versus laagbouw. Hoe kan de veiligheid in de wijk met hoogbouw verhoogd worden? Hier gaat men nog verder met het verband tussen sociale woningbouw en veiligheid.

3fullsizerender 2fullsizerender

Zaanstad

Zaanstad focust zich op de jeugd in de wijk. Hoe kunnen de jongeren tussen 15 en 20 jaar beter geïntegreerd worden in de wijk? De stap is om de reputatie van de jongeren te verbeteren en een manier om jongeren te verbinden. Doe je dat via kunst, of een app, of?

De ontwikkelingen blijven volgen?

Alles rondom het onderzoek wordt binnen een online platform bijgehouden, onder de naam City Rhythm. Hier tref je ook de verschillende presentaties terug. Het merendeel van het platform is vrij toegankelijk. Blijf up to date en volg de ontwikkelingen hier. 

Je kunt niet meer reageren.