Ondertekening memorandum of understanding

Donderdag 18 juni vond op de HSD het Safeconomy-evenement plaats, met daarop aansluitend de ondertekening van de Memorandum of Understanding getiteld “Evenementen als innovatiemotor voor ontwikkeling van een digitale nutsvoorziening voor de stad”. Bekijk hier een impressie van de dag en een samenvatting+link naar de MoU!

Programmering

Vanaf het begin van de ochtend tot en met het ICT-café stond het thema veiligheid centraal. Het grootste deel van de dag had betrekking op het thema veiligheid en economie, waarbij Future Events een belangrijke rol speelde.

 

Als kers op de taart werd die dag een memorandum of understanding getekend met betrekking tot evenementen als innovatiemotor. Deze werd ondertekend door Rabin Baldewsingh vanuit zijn rol als bestuurlijk trekker van de DSA en  door Paul van Musscher, politiechef eenheid Den Haag. De MoU omvat grofweg de volgende lijnen:

1.       Er zijn meerdere (inter)nationale innovatieagenda’s en projecten op het gebied van veiligheid en security;

2.       We willen de krachten daarvan bundelen om te komen tot regionale waarde;

3.       We doen dat door inzet van lokale evenementen in de openbare ruimte waardoor gezorgd wordt voor lokale economisch/maatschappelijk rendement en lokale identiteit;

4.       We sluiten aan op goedgekeurde lokale agenda’s voor gebiedsontwikkeling zodat duurzame ontwikkeling bestuurlijk en financieel geborgd is;

5.       In eerste instantie tekenen die partijen die met deze manier van werken al ervaring hebben opgedaan tijdens evenementen in de afgelopen jaren

6.       Daarmee bundelen we ook de krachten en opgedane ervaring van DITSS, TSS, HSD, DSA

Lees hier de getekende MoU!MoU

Bekijk een korte sfeerimpressie van de dag:

Je kunt niet meer reageren.