Knalsensoren tegen knallers

De gemeente Rotterdam bindt de strijd aan met mensen die vuurwerkbommen afsteken. Hoewel vuurwerk pas op 31 december vanaf 18.00 uur mag worden afgestoken, is de praktijk anders en is er nu al heel wat vuurwerk voor die tijd te zien en te horen. Vaak gaat het om zwaar en illegaal vuurwerk, dat zorgt voor veel overlast en schade. In de wijk Ommoord zet de gemeente Rotterdam daarom knalsensoren in om vuurwerkoverlast sneller op te sporen en zo gerichter te surveilleren.

Pilot

In 2015 heeft de gemeente Rotterdam voor het eerst een proef gedaan met deze knalsensoren en dat pakte positief uit. Het gaat hierbij echt om de zware, illegale knallen, die het meest impact hebben op de omgeving. De resultaten waren:

  1. minder vuurwerkoverlast,
  2. snellere opsporing van overtreders &
  3. minder schade door vuurwerk en een veiliger gevoel bij inwoners vanwege de preventieve werking.

Dit jaar zijn de sensoren verbeterd en wordt de data sneller verwerkt voor nog meer effect.

Hoe werkt het precies?

De sensoren registreren harde knallen en sturen op basis daarvan een bericht naar de Stadswacht. Zij ontvangen dit bericht op hun werktelefoon (of op een tablet; zie de afbeelding boven dit artikel) en kunnen op die manier ontzettend snel ter plaatse zijn en zij zijn bevoegd om op te treden tegen de afsteker(s).  Dit alles, om wethouder Eerdmans te quoten: “De overlast die mensen ervaren van vuurwerkknallen, daar wil ik wat aan doen.”

Bekijk voor meer informatie het artikel op NetwerkWiki over deze toepassing.

Je kunt niet meer reageren.