Handreiking gemeentelijke informatiepositie

Gemeenten hebben met allerlei aspecten van veiligheid te maken, waaronder de verschillende verschijningsvormen van sociale veiligheid, zoals criminaliteit en problemen op het terrein van de openbare orde. Om vormen van de betreffende onveiligheid effectief aan te pakken, is informatie een noodzakelijk middel. De gemeente beschikt over veel informatie die verspreid is binnen de organisatie, die kan bijdragen aan het herkennen en vervolgens aanpakken van sociale onveiligheid.

Handreiking met stappenplan

Het RIEC heeft in oktober een handreiking uitgebracht over de gemeentelijke informatiepositie. Doel van deze handreiking is gemeenten handvatten bieden op welke
wijze de informatiehuishouding en informatiepositie het meest effectief kan worden georganiseerd en waar nodig worden versterkt. Op basis van het in deze handreiking opgenomen stappenplan kan door gemeenten naar een gestructureerde informatiehouding en -positie worden toegewerkt. Dit stappenplan kan thematisch uitgewerkt worden. Indien de werkwijze praktisch toepasbaar blijkt, kan deze worden uitgebreid naar andere gemeentelijke sectoren.

Meer informatie

Je kunt niet meer reageren.