Den Haag toegetreden tot 100 Resilient Cities netwerk

Woensdag 25 mei 2016 werd in Washington DC en in Nairobi bekendgemaakt dat Den Haag toetreedt tot het 100 Resilient Cities netwerk van de Rockefeller Foundation. De steden uit dit netwerk ontvangen geld en expertise van de Rockefeller Foundation voor het aanstellen van een Chief Resilience Officer. Deze CRO stuurt projecten aan die het weerstandsvermogen en de veerkracht (resilience) van de stad verhogen.

Cybersecurity

In Den Haag gaat het om projecten op het gebied van cybersecurity en kustverdediging. In samenwerking met TNO, universiteiten en het bedrijfsleven – verenigd in The Hague security delta –  heeft Den Haag zich ontwikkeld tot de cybersecurity hoofdstad van Europa. Deze expertise, onder meer van het in Den Haag gevestigde European Cybercrime Centre van Europol, kan worden gebruikt om ook andere steden uit het netwerk weerbaarder te maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit of uitval van computersystemen.

Kustverdediging

Op het gebied van kustverdediging heeft Den Haag ervaring opgedaan met innovatieve en duurzame technieken. De zandmotor voor de kust van Kijkduin is daar het meest sprekende voorbeeld van.

‘Den Haag is internationaal toonaangevend op het gebied van de beveiliging van digitale systemen. Ook op het gebied van kustverdediging kunnen wij andere steden in de wereld helpen. Steden worden steeds belangrijker voor het aandragen van oplossingen voor de problemen van deze tijd, zoals klimaatverandering, het vluchtelingenvraagstuk en internationaal terrorisme. Dit stedennetwerk van de Rockefeller Foundation brengt deze kennis bij elkaar, zodat we samen kunnen werken aan een betere toekomst voor onze inwoners’, aldus burgemeester Van Aartsen.

Andere ‘resilient cities’

Andere ‘resilient cities’ uit dit netwerk zijn onder meer Washington, Buenos Aires, Jakarta, Nairobi en Seoel. De enige andere Nederlandse stad die is toegelaten tot dit netwerk is Rotterdam, waarmee Den Haag ook in dit verband samenwerking zoekt via de Metropoolregio.

Doel van het netwerk is om steden over de hele wereld weerbaarder te maken voor fysieke, sociale en economische schokken en problemen. Thema’s die ook in september tijdens de bijeenkomst van het Global Parliament of Mayors in Den Haag aan de orde zullen komen.

Zie voor meer informatie: www.100resilientcities.org

Je kunt niet meer reageren.