Deelnemers ritmeonderzoek sociale veiligheid TU Delft rond!

Alweer 4 maanden geleden deden we een oproep waarin we zochten naar innovatiepartners voor een nieuw onderzoek van de TU Delft om de sociale veiligheid in de wijk te vergroten. Daarin zijn we geslaagd! Maar liefst zes steden hebben inmiddels de intentieverklaring ondertekend om deel te nemen én te investeren in de nieuwe aanpak sociale veiligheid. Het betreffen de DSA-steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer, Helmond en Zaanstad. Ook zijn we in gesprek met de gemeente Amsterdam.

Wat gaan we doen?

De TU Delft gaat innovatief voor het eerst ritmes als ontwerpruimte beschouwen en wijdt er dit onderzoek aan toe. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat ritmes belangrijk zijn voor de veiligheid in de wijk. Weten wie, wanneer, en waar wat doet stelt gerust en hierop interveniëren blijkt het efficiëntst. Elke deelnemende stad wijst een bepaalde blok of buurt aan in een wijk waar deze ritmes geïdentificeerd gaan worden. Dit wordt met behulp van studenten van de universiteiten van Delft, Rotterdam en Leiden gedaan. Vervolgens kan bepaald waar in de ritmes breuken zitten en getoetst worden welke simpele interventies ingezet kunnen worden om de veiligheid in de buurt te vergroten. Dit wordt aan de hand van big data simulaties gedaan. Data die gebruikt worden zijn onder andere verkeersdata en data over mobiele telefoon en energieverbruik. Maar ook openingstijden van scholen, winkels en sportcentra.

Wat levert het de stad op?

Dit onderzoeksproject creëert de fundering voor en aantal nieuwe inzichten en gereedschappen voor beleidsontwikkeling en stedelijke ontwikkeling. Deze inzichten en gereedschappen zijn van belang voor lokale, regionale en uiteindelijk ook nationale politici en beleidsmakers, voor sociale organisaties in onderwijs en zorg, voor de politie, voor het bedrijfsleven. Concreet voor de stad levert het op:

  • Slimme informatie voor handhaving en beleidsvorming. Het onderzoek levert nieuwe inzichten in een buurt of wijk van jouw stad en welke factoren van belang zijn om het ritme van een buurt vast te stellen. Er vindt analyse plaats van specifieke data van de deelnemende wijk.
  • Visualisatie van de buurt. Het onderzoek creëert een interactieve simulatie waarin het gemeenschappelijk ritme van een buurt kan worden gevisualiseerd. Deze visualisatie is gebaseerd op werkelijke data van een specifieke buurt.
  • Landelijke kennisontwikkeling en -deling: In verschillende workshops worden ook ervaringen en inzichten van verschillende steden met elkaar gedeeld, waardoor ook kennisontwikkeling rondom veiligheid in verschillende buurten in Nederland plaats vindt.
  • Samenwerking met stakeholders uit de wijk of stad om specifieke simulaties die voor hen interessant zijn uit te voeren.

Wanneer?

We trappen in september af met het één jaar durende onderzoek onder leiding van dr. Caroline Nevejan. Op 7 september is de startconferentie met de betrokken steden, docenten en studenten. In totaal worden drie grote conferenties gehouden, in de tussentijd gaan we in kleinere samenstellingen aan het werk.

Meer informatie?

De DSA deelt via de algemene en themawebsite Veilige Stad de ontwikkelingen en waar mogelijk de opbrengsten rondom deze samenwerking met de TU Delft en de steden. Voor vragen kun je contact opnemen met Fatiha Alitou.

Je kunt niet meer reageren.