Veilige Stad

Wij werken aan

 • Slimme beveiliging bedrijventerreinen
 • Beter gebruik (open) datasets
 • Stay-connected bij massa-bijeenkomsten
 • Cyber security
Veilige stad

Onze opgave

Veiligheid is een groot goed in de samenleving. Een veilige omgeving is onmisbaar. De Veilige Stad, getrokken door Den Haag, zet zich hiervoor in. In woonwijken, in winkelstraten, op bedrijventerreinen, tijdens grote massa-bijeenkomsten, bij festivals en voetbalwedstrijden.

Ook veiligheid op internet wordt steeds belangrijker. Voor de fysieke en online omgevingen ontwikkelt Veilige Stad nieuwe technologieën die preventie, monitoring en realtime toezicht bij situaties met een verhoogd risico mogelijk maken.

FRIS e-bike brengt zichzelf terug na diefstal

Gestolen goederen terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar is binnenkort mogelijk met de nieuwe dienst FRIS (Find, Recover & Insure Service). E-bikes worden voorzien met een permanente internetverbinding waardoor een gestolen fiets direct gelokaliseerd kan worden. In 2017 start een proef met 10.000 e-bikes. Speciale opsporingsambtenaren zorgen dat de gestolen fiets gevonden wordt en bij de rechtmatige eigenaar terugbezorgd wordt. Verschillende publieke en private partijen slaan hun handen ineen om dit mogelijk te maken, waaronder de samenwerkende gemeenten op het eiland Voorne-Putten.

Publiek-private samenwerking

FRIS is een unieke publiek-private samenwerking tussen Verzekeraar a.s.r., fietsfabrikant Sparta, beveiligingsbedrijf BHD, Fieldlab SSRMainports, de samenwerkende gemeenten op het eiland Voorne-Putten om het probleem van de diefstal in goed overleg met de politie aan te pakken. Door het bundelden van hun kracht en kennis wordt een dienst ontwikkeld die het mogelijk maakt gestolen goederen niet alleen via een app te traceren, maar ook naar de eigenaar terug te brengen. Tijdens het Congres van de Economic Board Voorne-Putten op 12 december is de overeenkomst tussen de partners letterlijk gesloten door gezamenlijk de Sparta e-bike op slot te zetten (zie foto).

Hoe werkt het?

Er worden 10.000 e-bikes op de markt gebracht voorzien van een GPS module. Door de koppeling van de fiets aan het internet wordt onder meer de FRIS opsporingsservice ontsloten. Op het moment dat de e-bike wordt gestolen, kan je dat als eigenaar heel eenvoudig melden via control room van FRIS. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente spoort de fiets op en zorgt dat deze terugkomt bij de rechtmatige eigenaar. Verzekeraar a.s.r. / Europeesche Verzekeringen ontwikkelt een speciale fietsverzekering voor de e-bikes die zijn aangesloten op de FRIS service.

Voor de FRIS e-bike service wordt door BHD Nederland een control room ingericht, dat zich 24/7 richt op het traceren van e-bikes. BOA’s in dienst van FRIS worden opgeleid voor het terugbrengen van gestolen goederen. FRIS vestigt zich op Voorne-Putten in het SSRMainports fieldlab in Nissewaard.

Start dienst & DSA bijeenkomst

De dienst start begin 2017 met een proef. Als de proef succesvol is wordt in 2017 gestart met eenzelfde initiatief voor de bouw en logistiek. Het is de bedoeling dat de dienst op termijn deels wordt bekostigd met het geld dat vrijkomt uit de verminderde schadelast voor verzekeraars. Als het project succesvol is, kan dit op termijn honderden extra banen voor opsporingsambtenaren opleveren. De Digitale Steden Agenda is de mogelijkheid tot een meetup aan het verkennen op dit onderwerp. De doelgroep voor de meetup zijn boa’s en ambtenaren van de afdeling veiligheid. Hou de website hiervoor in de gaten

Fieldlab Smart, Safe & Resilient Mainports

FRIS is het eerste concrete resultaat dat wordt gerealiseerd door het Fieldlab SSRMainport. In april 2016 zijn initiatiefnemers InnovationQuarter, The Hague Security Delta, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Digitale Steden Agenda gestart met dit fieldlab en bieden in samenwerking met de gemeente Nissewaard een fysieke plek op het eiland Voorne-Putten waar innovaties worden ontwikkeld, getest en vervolgens (inter)nationaal op de markt gebracht.

 

30 november: Showcase informatiebeveiliging Smart Cities

In een wereld waarin alles in toenemende mate in verbinding staat met elkaar, is het veilig beheren van je data cruciaal. Wanneer je organisatie werkt met gevoelige informatie, is een allesomvattende, goed doordachte en lange termijn Cyber Security strategie van groot belang. Daarom organiseert het Department for International Trade (D.I.T.) van de Britse Ambassade Den Haag de eerste Nederlands-Britse Cyber Security Showcase.

Innovaties rondom Cyber security

D.I.T. brengt de 25 meest innovatieve Nederlandse en Britse bedrijven in de Cyber Security Showcase bijeen en geeft ze de mogelijkheid om hun kennis, producten en services tentoon te stellen. Tevens geven verschillende keynote speakers inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Cyber Security. De Cyber Security Showcase vindt plaats op 30 november 2016 in het Hilton Den Haag. Er zullen zowel Britse als Nederlandse sprekers aanwezig zijn die de behoefte aan en urgentie van sterke Cyber Security duidelijk maken. Deze korte lezingen worden afgewisseld met pitches waarin de deelnemende bedrijven hun oplossingen voor hedendaagse Cyber Security dreigingen presenteren. Hiernaast is er op de expositie gedurende de hele dag de mogelijkheid om de bedrijven persoonlijk te ontmoeten.

Programma

Het programma bestaat onder andere uit de volgende Key Note sprekers:

 • Sir Geoffrey Adams, British Ambassador to the Netherlands
 • Patricia Zorko, Deputy National Coordinator for Security and Couterterrorism
 • Nick Alexander, Head of International and Cyber Defence – Cabinet Office
 • Elsine van Os, Founder & CEO Signpost Six
 • Hans de Vries, Head National Cyber Security Centre Netherlands

De dag wordt afgesloten met een netwerk receptie gehost door Sir Geoffrey Adams, Ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Nederland. Het volledige programma vind je hier.

Meer informatie en aanmelden

Via deze link kun je je aanmelden voor dit event. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nick Breukelman van de Britse ambassade.

Ritmeonderzoek: de cases en tussenresultaten

Op maandag 31 oktober zijn we met alle betrokkenen rondom het Ritmeonderzoek bijeen gekomen voor de tussenresultaten. De studenten zijn al drie maanden aan de slag in de wijken met het sociaal vraagstuk, en hard dat ze gewerkt hebben! Totaal zijn er ruim honderd interviews afgenomen, is er urenlang geobserveerd en zijn er verschillende secundaire data geanalyseerd. Wat waren de vraagstukken per wijk en wat zijn de opbrengsten? Lees verder!

De cases: vraagstuk en resultaten

Elke deelnemende stad heeft een wijk aangewezen met een vraagstuk voor het onderzoek. De studenten hebben een interventiecyclus gevolgd om de ritmes in de wijk in kaart te brengen. Bestaande data is gebruikt, maar ook is er geïnterviewd, geobserveerd en er zijn surveys afgenomen. Verschillende ritmes zijn er in kaart gebracht, ook de ecologische (hoeveel groen is er, waar, hoe wordt dit ervaren) en de ruimtelijke (wat voor woningen zijn het). Met de volgende zes cases zijn de studenten en de onderzoekers aan de slag gegaan:

Amsterdam

In een wijk in Amsterdam Zuidoost wonen relatief veel alleenstaande moeders. De participatie van deze vrouwen in de wijk is laag. Hoe kunnen alleenstaande moeders beter deelnemen aan het onderwijs, de arbeidsmarkt en andere activiteiten? Tot nu toe is onder andere gebleken dat het vertrouwen in de autoriteit laag is door deze doelgroep. Het onderzoek zet zich voort door de lokale (sociale) netwerken van deze doelgroep in kaart te brengen en de mogelijkheden verkennen om een verbinding met de gemeente te maken hierin.

Den Haag

Den Haag heeft als case een wijk waar statushouders komen te wonen. De opdracht is om de ritme van de wijk te onderzoeken om anticiperend om de komst van statushouders, de integratie zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor wordt ook gekeken naar een wijk waar reeds statushouders wonen. De studenten zijn bezig geweest het inlevingsvermogen van de statushouders en de bewoners te vergroten. Een mooi resultaat na de verschillende gesprekken is dat er niet gericht moet worden op alleen de statusbewoners, maar op de buurt als geheel. Daarbinnen vormen de statushouders een uitdaging, en niet een probleem. De nieuwe focus wordt: de buurt krijgt te maken met fenomeen statushouders, en hoe kun je dit op de beste manier laten landen.

5fullsizerender escampfullsizerender

Helmond

De gemeente Helmond heeft een wijk aangewezen, waar de subjectieve veiligheid als laag wordt ervaren door de inwoners. De opdracht voor de studenten is om te onderzoeken wat gedaan kan worden om het veiligheidsgevoel te vergroten. Tot nu toe blijkt dat er weinig samenhang in de wijk is, straten in de wijk verschillen enorm van elkaar. Studenten gaan nu interventies inzetten om de samenhang in de wijk te vergroten.

Rotterdam

Rotterdam focust zich op senioren en vergelijkt twee wijken waar de veiligheid hoog en laag (veel babbeltrucs) is. Hoe kan de fysieke en sociale veiligheid voor deze senioren worden verhoogd? De veiligheid blijkt hier ook door de medebewoners te worden veroorzaakt in de seniorencomplexen. Het gaat dan om de “jeugdige senioren” tussen de 50 en 60. De studenten gaan nu proberen het plaatsingsproces beter in kaart te brengen en gaan op zoek naar een innovatieve en concrete manier om men veilig te laten voelen in het complex, zónder dat het als een gevangenis gaat voelen.

Zoetermeer

Zoetermeer vergelijkt twee wijken op ritmes: koopwoningen versus (sociale) huurwoningen en hoog- versus laagbouw. Hoe kan de veiligheid in de wijk met hoogbouw verhoogd worden? Hier gaat men nog verder met het verband tussen sociale woningbouw en veiligheid.

3fullsizerender 2fullsizerender

Zaanstad

Zaanstad focust zich op de jeugd in de wijk. Hoe kunnen de jongeren tussen 15 en 20 jaar beter geïntegreerd worden in de wijk? De stap is om de reputatie van de jongeren te verbeteren en een manier om jongeren te verbinden. Doe je dat via kunst, of een app, of?

De ontwikkelingen blijven volgen?

Alles rondom het onderzoek wordt binnen een online platform bijgehouden, onder de naam City Rhythm. Hier tref je ook de verschillende presentaties terug. Het merendeel van het platform is vrij toegankelijk. Blijf up to date en volg de ontwikkelingen hier. 

Wat is Ritme? Denker des Vaderlands geeft antwoord

Hét Ritmeonderzoek. Ritmes identificeren en breuken herstellen ten goede van de sociale veiligheid. Maandelijks publiceren we als partner iets over de voortgang van het onderzoek van de TU Delft. Maar wat is ritme eigenlijk? Waarin kun je ritmes ontdekken en wat is de functie ervan? Deze vragen en vele anderen kwamen aan bod tijdens de startconferentie van het Ritmeonderzoek. De antwoorden kwamen niet van de minsten: Denker des Vaderlands prof. dr. Marli Huijer kwam opheldering brengen en vanuit Cambridge University kregen we bezoek van dr. Satinder Gill. Samen met de zes deelnemende stenden en de studenten & onderzoekers van de verschillende betrokken universiteiten beleefden we een leerzame en inspirerende dag. Goed nieuws: alle lezingen van de conferentie kun je online terugkijken!

Wat is Ritme?

Denker des Vaderlands prof.dr. Marli Huijer neemt de zaal mee in haar kijk op ritme aan de hand van de ritme theorie van Henri Lefevbre. Ze vertelt over de rol van het menselijk lichaam dat als een metronoom zowel ritmes creëert als ervaart. Ritmeanalyse is volgens haar van essentieel belang bij het bestuderen van het dagelijkse leven in steden met als doel het verhogen van het welbevinden van stedelingen. Wat is een verstoord ritme, wat is een goed ritme? En wat is het belang van ritmes voor onze samenleving? Internet, de smartphone en de 24-uurs economie zorgen ervoor dat veel van onze vaste ritmes worden verstoord. Het hervinden van ons eigen ‘euritme’ is daarmee belangrijker dan ooit geworden. Bekijk de lezing van Marli hier terug.

 

Het interne ritme

Ieder mens heeft een intern ritme, welke hij aanpast aan anderen of de omgeving. Hoe bewust ben jij hiervan? Bekijk de lezing van dr. Satinder Gill hier terug. 

Intimiteit in de publieke ruimte

Karen Lancel vertelt over gecreëerde ontmoetingsplaatsen in openbare ruimte die functioneren als een artistiek ‘social lab’. Het publiek wordt uitgenodigd om te experimenteren en te spelen met sociale technologieën en na te denken over hun perceptie van de stad en hun ervaringen daarbij met hun lichaam.

Ritmeonderzoek in Ethiopie

Pinar Sefkatli vertelde over haar ritmeonderzoek in Addis Ababa, Ethiopië, met als doel het bedenken van nieuwe ideeën voor het vervangen van oude wijken door modernere wijken. Wat haar fascineerde is hoe het verhuizen van mensen en het veranderen van gewoonten in hun dagelijks leven tot een verbetering van het leefniveau van vooral de allerarmsten hebben geleid. Er was zogezegd een erg levendig ritme in deze stad waar te nemen.

Praktische voorbeelden

Behalve theoretische lezingen passeerden ook verschillende praktische voorbeelden de revue. Suzanne van den Berge van de gemeente Rotterdam vertelt over de veiligheidsindex in de gemeente en hoe wijkprofielen rondom veiligheid tot stand komen. Tamas Erkelens van de gemeente Amsterdam geeft aan hoe dataanalyse een bijdrage levert aan bijvoorbeeld het terugdringen van armoede en geluidsoverlast en het reguleren van toeristenstromen bij grote evenementen.

Ritmes en milieu

Marcel Koeleman belicht zijn onderzoek voor de stad Rotterdam, gericht op het in kaart brengen en vervolgens optimaal beheersen van de luchtkwaliteit in het Rotterdamse industriegebied. Bekijk hier zijn presentatie om meer te weten over de tool die hij hiervoor ontwikkelde. De conferentie eindigde met de bioloog dr. Angelo Vermeulen over ritme in de ruimte en natuur.

Veel kijkplezier!

Niet getreurd als je niet op de startconferentie kon zijn afgelopen 7 september. Hier tref je een overzicht van alle lezingen inclusief bijbehorende sheet. Veel kijkplezier!

Startconferentie Ritmeonderzoek 7 september

Het Ritmeonderzoek sociale veiligheid gaat in september eindelijk officieel van start. We trappen af met een grote startconferentie op woensdag 7 september bij de TU Delft. Op deze dag komen alle deelnemende steden bij elkaar, samen met de docenten en studenten van de minor Responsible Innovation die het onderzoek uitvoeren. Het informerende ochtenddeel is besloten. Gerenommeerde nationale en internationale onderzoekers vullen het middagprogramma met inspirerende lezingen en praktijkvoorbeelden over ritme. De middag is toegankelijk voor een breder publiek, waarbij leden van de Digitale Steden Agenda voorrang krijgen.

Het Ritmeonderzoek

Het ritmeonderzoek is een innovatieve aanpak van de TU Delft om sociale veiligheid in de wijk aan te pakken. Binnen dit onderzoek wordt voor het eerst geïntervenieerd op ritmes. Uit eerder onderzoek bleek dat ritmes belangrijk zijn voor het gevoel van veiligheid in de wijk. Met dit nieuwe onderzoeksproject kun je (leef)ritmes in een wijk identificeren, om er uiteindelijk de veiligheid te vergroten. Het onderzoek duurt één jaar, en start in september. Lees hier meer over het onderzoek.

Programma

De middag zal bestaan uit twee lezingen en verschillende praktijkvoorbeelden, de voertaal is Engels. Nederlandse filosoof en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Marli Huijer geeft een introducerende lezing over wat ritme is. Dr. Satinder Gill van Cambridge University geeft een lezing over de functie van ritme in spraak, muziek en communicatie.

13.00 Opening conferentie: City Rhythm

 •  Dr. Caroline Nevejan (TU Delft)
 •  Fatiha Alitou (DSA)

13.15 Sessie 1

 • Professor Marli Huijer: What is Rhythm?
 • Ir. Pinar Sefkatli: Urban design and rhythm
 • Marcel koeleman: Maintaining Rotterdam air quality through rhythmanalyses
 • Tamas Erkelens: Datalab Amsterdam

14.30 Pauze 14.45: Sessie 2

 • Dr. Satinder Gill: Tuning rhythm
 • Karen Lancel: Intimacy in public space
 • Dr. Angelo Vermeulen; Integrating rhythms for a space mission to Mars
 • Suzanne van den Berge: Wijkprofiel Rotterdam

Deelnemende steden en partners.

Het ritmeonderzoek wordt geleid door dr. Caroline Nevejan van de TU Delft, de Digitale Steden Agenda is partner. Zes DSA-steden doen mee en investeren in het onderzoek, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Zaanstad, Zoetermeer en Helmond. Daarnaast investeert het AMS Instituut mee in deze nieuwe aanpak.

Deelnemende universiteiten

In de steden gaan 60 studenten van de minor Responsible Innovation aan de slag. De studenten komen van de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam. Zij gaan het eerste half jaar data ophalen aan de hand van documentanalyse, interviews en observaties in de wijk. Aan de hand van big data analyses in de wijk wordt de grondtoon van de wijk bepaald

Aanmelden

Wil je deelnemen aan deze startconferentie dan kun je contact opnemen met Fatiha Alitou.

Overeenkomst voor ontwikkeling van fieldlab Smart, Safe Resilient Mainports

De wethouders Christel Mourik en Jan Willem Mijnans van de gemeente Nissewaard hebben 31 mei samen met Peter de Bruijn van Stichting Studio Veiligheid een werkovereenkomst getekend voor het neerzetten van het fieldlab “Smart, Safe & Resilient Mainports”, als een markplaats voor ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het snijvlak van veiligheid en economie. ‘Smart, Safe & Resilient Mainports’ wordt financieel ondersteund door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Realisatielab Smart, Safe & Resilient Mainports (Nissewaard) zet de samenwerking voort met de Digitale Steden Agenda, The Hague Security Delta en InnovationQuarter met als doel een landelijke resilience hub te worden.

Innovatieve producten en diensten sneller vermarkten

Het doel van het project Smart, Safe & Resilient Mainports (SS&R Mainports) is innovatieve producten en diensten snel(ler) te kunnen ‘vermarkten’ en zo het economisch rendement en veilige mainports, zoals de Rotterdamse haven en omgeving, te kunnen realiseren. De gemeenten op Voorne-Putten geven hieraan invulling door het ontwikkelen van een fysieke locatie, een zogenaamd fieldlab, waar oplossingen worden getest om de omgeving en het havengebied veiliger, schoner en efficiënter te maken. Het fieldlab richt zich op het samenbrengen van innovatieve marktpartijen en investeerders die gezamenlijk krachtige producten en diensten ontwikkelen die (inter)nationaal succesvol zijn te vermarkten. Het project geeft nieuwe bedrijven en innovatieve scale-ups en start-ups de mogelijkheid zich te ontwikkelen en zich op Voorne-Putten te vestigen. Dit versterkt de regio Rotterdam-Den Haag, stimuleert economische ontwikkeling en geeft het eiland een stevige positie richting het havengebied.

Voorne-Putten, een unieke locatie

In het gebied rond Voorne-Putten liggen het havenindustriecomplex en de woon- en recreatiefunctie dicht tegen elkaar aan. Dit geeft de nodige veiligheidsrisico’s is hierdoor het ideale toepassingsgebied voor usecases. Een mondiaal marktvenster voor alle deltagebieden in de wereld waar de mens in spanning leeft met zijn complexe omgeving en in evenwicht wil ondernemen, besturen, werken, wonen en recreëren. Het fieldlab SS&R Mainports biedt daardoor nieuwe kansen voor de Nederlandse maakindustrie op de thema’s industrie, logistiek en veiligheid. De sectoren industrie en logistiek hebben sterke banden met de ict-sector en de veiligheidsindustrie. Juist tussen deze sectoren kan productieve kruisbestuiving plaatsvinden.

Groot denken, praktisch starten

Smart, Safe Resilient gaat zich in de toekomst neerzetten als een internationaal marktvenster en kenniscentrum. Hier komt de wereld samen op het gebied van alle technieken en methodes die van de haven- en deltagebieden in de wereld Save, Smart en Resilient Mainports maken. Maar begonnen wordt op z’n Rotterdams met probleemstellingen en kansen “usecases” die bedrijfsleven en burgers in de regio raken in het leven van alledag. Een eerste initiatief dat wordt opgepakt is gericht op de veiligheid en de verkeersstromen in het havengebied en de directe omgeving daarvan. Hoe kunnen alarmering bij incidenten en verkeersdoorstroming in het gebied met slimme technieken verbeterd worden en hoe kunnen de gemeenten optimaal optreden zonder dat dit ten koste gaat van de economische vitaliteit van de regio.

Maar ook een probleem als registratie en diefstal van (elektrische) fietsen en bouwmaterieel wordt aangepakt vanuit een samenwerking tussen politie, verzekeraars, KPN, beveiligingsbedrijven en een innovatief Zuid- Hollands bouwbedrijf. Gezamenlijk willen zij een “ophaal- en registratiedienst” realiseren die er voor moet zorgen dat gestolen fietsten en materieel in de bouw daadwerkelijk worden gelokaliseerd, opgehaald en weer bij de eigenaar worden afgeleverd. Voor deze initiatieven krijgen externe partners en investeerders een werkplek in het fieldlab.

Realisatielab Smart, Safe & Resilient Mainports (Nissewaard) zet de samenwerking voort met de DSA, The Hague Security Delta en InnovationQuarter met als doel een landelijke resilience hub te worden. Wethouders Christel Mourik en Jan Willem Mijnans hebben het initiatief vanaf dag één omarmd en ondersteunen nu ook de verdere uitvoer. Peter de Bruijn, directeur Studio Veiligheid en kwartiermaker van het Fieldlab:

We starten dit jaar nog met ontwikkeling van een reeks praktische producten en diensten, zoals de hiervoor benoemde, die niet alleen waar de opleveren voor onze eigen regio maar ook kansen bieden voor opschaling naar een internationale markt! In het tweede kwartaal van 2017 sluiten we de kwartiermakersfase af met een internationaal evenement in Nissewaard waar de eerste resultaten aan de wereld worden getoond en de plannen voor het fieldlab 2020 worden onthuld.

 

 

Den Haag toegetreden tot 100 Resilient Cities netwerk

Woensdag 25 mei 2016 werd in Washington DC en in Nairobi bekendgemaakt dat Den Haag toetreedt tot het 100 Resilient Cities netwerk van de Rockefeller Foundation. De steden uit dit netwerk ontvangen geld en expertise van de Rockefeller Foundation voor het aanstellen van een Chief Resilience Officer. Deze CRO stuurt projecten aan die het weerstandsvermogen en de veerkracht (resilience) van de stad verhogen.

Cybersecurity

In Den Haag gaat het om projecten op het gebied van cybersecurity en kustverdediging. In samenwerking met TNO, universiteiten en het bedrijfsleven – verenigd in The Hague security delta –  heeft Den Haag zich ontwikkeld tot de cybersecurity hoofdstad van Europa. Deze expertise, onder meer van het in Den Haag gevestigde European Cybercrime Centre van Europol, kan worden gebruikt om ook andere steden uit het netwerk weerbaarder te maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit of uitval van computersystemen.

Kustverdediging

Op het gebied van kustverdediging heeft Den Haag ervaring opgedaan met innovatieve en duurzame technieken. De zandmotor voor de kust van Kijkduin is daar het meest sprekende voorbeeld van.

‘Den Haag is internationaal toonaangevend op het gebied van de beveiliging van digitale systemen. Ook op het gebied van kustverdediging kunnen wij andere steden in de wereld helpen. Steden worden steeds belangrijker voor het aandragen van oplossingen voor de problemen van deze tijd, zoals klimaatverandering, het vluchtelingenvraagstuk en internationaal terrorisme. Dit stedennetwerk van de Rockefeller Foundation brengt deze kennis bij elkaar, zodat we samen kunnen werken aan een betere toekomst voor onze inwoners’, aldus burgemeester Van Aartsen.

Andere ‘resilient cities’

Andere ‘resilient cities’ uit dit netwerk zijn onder meer Washington, Buenos Aires, Jakarta, Nairobi en Seoel. De enige andere Nederlandse stad die is toegelaten tot dit netwerk is Rotterdam, waarmee Den Haag ook in dit verband samenwerking zoekt via de Metropoolregio.

Doel van het netwerk is om steden over de hele wereld weerbaarder te maken voor fysieke, sociale en economische schokken en problemen. Thema’s die ook in september tijdens de bijeenkomst van het Global Parliament of Mayors in Den Haag aan de orde zullen komen.

Zie voor meer informatie: www.100resilientcities.org

Workshop ritmeonderzoek Sociale Veiligheid groot succes

Donderdag 7 april vond bij de DSA de workshop sociale veiligheid plaats. Deze was georganiseerd met de TU Delft naar aanleiding van een nieuwe aanpak sociale veiligheid in de wijk. De DSA deed eerder een oproep naar steden die willen deelnemen aan en investeren in het onderliggende ritmeonderzoek. Steden die serieus geïnteresseerd waren in deze aanpak, mochten deelnemen aan deze besloten workshop onder leiding van dr. Caroline Nevejan.

Lezing dr. Caroline Nevejan

Wat zijn ritmes Type ritmes

Dr. Caroline Nevejan neemt ons mee naar eerder verricht onderzoek over veiligheid. Uit dit onderzoek blijkt dat het belang van ritmes groot is voor de veiligheid in de wijk. Interveniëren op ritmes blijkt ook het efficiëntst: de minste investering voor de hoogste opbrengst in veiligheid. De TU Delft gaat daarom innovatief voor het eerst ritmes als ontwerpruimte beschouwen en wijdt er een apart onderzoek aan toe. Er worden onder andere simulaties gemaakt van ritmes aan de hand van big data, om breuken te ontdekken en hierop interventies te plegen.

Handen uit de mouwen: Ontwerp- en analytische oefening

Welke ritmes zijn er te identificeren? Over welke databronnen beschik je waaruit je ritmes kunt herleiden? De deelnemers, veelal dataspecialisten en beleidsambtenaren veiligheid, gingen samen aan de slag met een ontwerp en analytische oefening om te kijken wat de relevante databronnen zijn en wat je ermee kunt doen. Tijdens het daadwerkelijk onderzoek wordt de hulp ingeschakeld van studenten, ontwerpers, kunstenaars en onderzoekers van het AMS, het Amsterdams Instituut voor Advanced Metropolitan Solutions.

Aan de slag met ritmes Dag en Week ritmes

Bezoek aan Hacking Habitats

Tussen het harde werken door werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling Hacking Habitats. Ter inspiratie werden we op de kansen maar ook risico’s van technologie en onze informatiesamenleving gewezen.  Zij zien een gevaar dat de gewone burgers de regie over hun leven kwijt raken aan instituten en systemen. Overal hangen bewakingscamera’s die onze gezichten registreren. Facebook regisseert ons sociale leven en Google stuurt ons zonder omwegen naar de volgende aankoop. Het is de hoogste tijd om de controle terug te pakken – onze habitat te hacken. Niet door te strijden tegen technologie, maar door die in ons voordeel te gebruiken. Het ritmeonderzoek is daar een voorbeeld van.

Bezoek Hacking habitat hacking habitat

Vervolg

De deelnemers hebben een voorproefje gekregen van hoe het één jaar durende onderzoek eruit komt te zien. Om het ritmeonderzoek door te laten kunnen gaan, zijn tenminste vijf gemeenten nodig die deelnemen en investeren aan het onderzoek. De deadline voor deelname is 12 mei. Van de negen deelnemende gemeenten, zijn er zeven nog steeds zeer enthousiast. Het ziet er naar uit dat de steden Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Zoetermeer en Helmond deel gaan nemen. De gemeenten Zaanstad en Deventer zijn nog in beraad. Volg de ontwikkelingen op de DSA website. Voor vragen kun je contact opnemen met Fatiha Alitou.

 

 

Upgrade cameranetwerk Zwolle tijdens Koningsdag

Enschede, 21 april 2016 – Op 27 april viert de Koninklijke Familie Koningsdag 2016 in Zwolle. Een bezoek dat zorgt voor omvangrijke veiligheidsmaatregelen in de stad. Zo hebben de gemeente Zwolle en de Stichting I-watch het camerasysteem in de binnenstad uitgebreid met 20 extra camera’s. Bandbreedtebeperkingen zorgden ervoor dat er gezocht werd naar betere verbindingen. Men kwam uit bij NDIX.

Goede samenwerking

“De camera’s in de binnenstad van Zwolle waren via een straalverbinding verbonden met onze centrale video-meldkamer”, licht Ronald Memelink, directeur van I-watch toe. “Door de toegenomen bandbreedtebehoefte besloten we over te stappen naar een glasvezelverbinding en de betrouwbaarheid van ons netwerk te vergroten door een ring aan te leggen. We werken al lang samen met NDIX en hebben onze vraag bij hen neergelegd. Ze zijn slagvaardig en flexibel en waren in staat op zeer korte termijn glasvezelverbindingen voor ons te realiseren. Eén telefoontje was voldoende om te horen of onze wensen mogelijk waren.”

Dennis Snijder, manager verkoop bij NDIX: “We hadden slechts een maand de tijd om de verbindingen te realiseren. Voor glasvezelbegrippen een enorm kort tijdsbestek, zeker in een oude binnenstad zoals in Zwolle. Maar in samenwerking met onze partners Eurofiber en Siers Telecom en met ondersteuning van de gemeente Zwolle is het gelukt om de glasvezelverbindingen op tijd op te leveren voor Koningsdag.”

De gemeente Zwolle heeft er tegelijkertijd ook voor gekozen om een glasvezelverbinding tussen het stadhuis en het provinciehuis af te nemen. Deze stond al langer op het verlanglijstje om extra redundantie in hun interne netwerk op te bouwen. De gemeente en provincie kunnen nu beschikken over een glasvezelring tussen provinciehuis, stadskantoor en stadhuis in Zwolle.

Over NDIX

NDIX verbindt bedrijventerreinen, bedrijfslocaties en datacenters met elkaar en levert dataverbindingen tussen al deze locaties. Dit zijn veilige en kosteneffectieve verbindingen in Nederland, Duitsland en andere delen van Europa. De verbindingen worden 24/7 beheerd en gemonitord door de technische afdeling van NDIX.  Er zijn inmiddels meer dan 1500 organisaties en instellingen aangesloten. Zij wisselen via het NDIX-netwerk verkeer uit en kopen en verkopen ICT-diensten op de digitale marktplaats. Daar is een breed scala aan zakelijke ICT-diensten beschikbaar, van internet, televisie en telefoon tot clouddiensten en specifieke diensten voor zorg- en onderwijsinstellingen. Meer informatie: www.ndix.net.

Over I-watch

I-watch is een non-profit stichting gericht op de publiekprivate samenwerking op het gebied van veiligheid. I-watch verzorgt 24×7 cameratoezicht in binnensteden, bedrijventerreinen, winkelgebieden, hotspotlocaties, parkeer- en evenemententerreinen. Dit wordt georganiseerd vanuit de Toezichtruimte Noord- en Oost-Nederland in Zwolle. Daar werken politie, overheid en bedrijfsleven samen met het doel de veiligheid van burgers en bedrijven te vergroten en verstoorders van de openbare orde en verdachten van strafbare feiten op te sporen. Meer informatie: www.i-watch.nu.

Bron: ndix.net

Definitief programma workshop sociale veiligheid 7 april

Eerder al brachten we een nieuwe aanpak sociale veiligheid in de wijk onder de aandacht. De Digitale Steden Agenda en de TU Delft zoeken daarvoor steden die koploper willen zijn in deze innovatieve aanpak om veiligheid in de wijk aan te pakken. Naar aanleiding van het artikel en presentaties op G32 Bestuurlijke Netwerkdagen hebben we veel positieve reacties gehad! Voor geïnteresseerde steden wordt nu op 7 april een workshop georganiseerd met alle aanvullende informatie zodat daarna de knoop over deelname doorgehakt kan worden. Aanmelden kan tot en met 4 april.

Meer inzicht in nut en randvoorwaarden voor deelname aan onderzoek

Naast enkele zeer enthousiaste steden waar de deelname al zo goed als vast staat, zijn er ook steden die naar deelname neigen, aan de deelnamevoorwaarden kunnen voldoen, maar eerst meer informatie wensen. Daarom organiseert de Digitale Steden Agenda samen met de betrokken onderzoekers op 7 april een workshop. Ook nieuw geïnteresseerde steden kunnen zich nog aanmelden. Lees daarvoor eerst het artikel met meer informatie over het onderzoek hier. Deelname aan het ritmeonderzoek om de veiligheid in de wijk aan te pakken vereist een financiële en personele investering. Neem voor meer informatie contact op met Fatiha Alitou.

Programma van de workshop op 7 april

De workshop is ter informatie, inspiratie en demonstratie. Wat zijn ritmes? Hoe is deze aanpak ontstaan? Wat kun je ermee bereiken? Wat wordt er als deelnemer van je verwacht? Hoe komt het traject eruit te zien? Alle vragen en antwoorden komen aan bod. Daarnaast wordt een demonstratie gegeven van de analyses die plaats gaan vinden en gaan we ook zelf aan de slag tijdens een oefening.

Het programma van 7 april wordt verzorgd door de betrokken onderzoekers van de TU Delft Dr. Caroline Nevejan en Ir. Afaina de Jong. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 09.30-10.00 Inloop
 • 10.00-11.00 Lezing Caroline Nevejan
 • 11.00-12.00 Analytische oefening
 • 12.00-12.30 Lunch
 • 12.30-12.45 Wandeling naar Gevangenis Wolvenplein Utrecht
 • 13.00-14.00 Rondleiding en bezoek tentoonstelling Hacking Habitat
 • 14.00-14.30 Terugwandeling naar de DSA en koffiepauze
 • 14.30- 15.15 Ontwerpoefening
 • 15.15- 16.00 Presentatie en discussie
 • 16.00- einde Afsluiting en borrel

Locatie

Digitale Steden Agenda
Mariaplaats 4D (3e verdieping)
3511 LH Utrecht

Aanmelden

Ben je als stad geïnteresseerd om deel te nemen aan dit onderzoek? Ben je op de hoogte van de deelnamevoorwaarden en kun je er mogelijk aan voldoen? Meld je dan met je betrokken collega’s hier aan voor de workshop. Voorkeur gaat aan iemand van de afdeling Veiligheid en een dataspecialist.

 

Proef met mobiel alarmsysteem om inbraken tegen te gaan

De gemeente Cranendonck start een proef met mobiele alarmsystemen voor het bestrijden van woninginbraken. In samenwerking met de politie zijn de mobiele alarmsystemen aangeschaft, die de politie na inbraken bij woningen in de directe omgeving kan neerleggen. Het bestrijden van woninginbraken is in veel gemeenten een prioriteit. Mocht de proef slagen dan is dit een mooie innovatie waar veel steden baat bij kunnen hebben.

Mobiel systeem

Het betreffende alarmsysteem heeft een bewegingssensor die bij beweging een signaal afgeeft naar een mobiele telefoon bij de politie. Het systeem is mobiel, dus het kan in elke ruimte geplaatst worden. In totaal heeft de gemeente zeven apparaten gekocht.

Voorkoming besmettingsgevaar

Het systeem kan flexibel worden ingezet. In eerste aanleg kan het worden ingezet bij slachtoffers van een inbraak en bij mensen in de directe omgeving daarvan. Om zo het herhaald slachtofferschap te voorkomen en eventuele inbraken van gelijkwaardige woningen in de buurt (besmettingsgevaar). Daarnaast kan het systeem worden ingezet ter ondersteuning van een voorlichtingscampagne waarin aandacht wordt gegeven aan bewustwording rondom woninginbraken.

Politie en gemeente bepalen situationeel welke inzet het meeste rendement oplevert. De politie geeft vervolgens uitleg aan de bewoners over de werking van het apparaat. De apparaten zullen vervolgens een aantal weken geplaatst worden.

Hoe meer gemeenten, hoe meer alarmsystenen

De aanwezigheid van huisdieren, zoals katten die voor een alarmsysteem lopen en een vals alarm veroorzaken, worden in de beoordeling voor het uitkiezen van woningen meegenomen. Het systeem waar Cranendonck mee gaat werken kost ongeveer 300 euro en kan zowel een stil alarm geven als eentje met veel geluid. De meldkamer krijgt altijd een melding en agenten in de omgeving ontvangen een sms. Hoe meer gemeenten zich aansluiten bij de pilot, hoe meer alarmsystemen er kunnen worden ingezet.

Bron: gemeente Cranendonck en Binnenlands Bestuur.

Nieuwe aanpak sociale veiligheid TU Delft: innovatiepartners gezocht!

De TU Delft heeft een nieuwe aanpak om de sociale veiligheid in de wijk te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat het gevoel van veiligheid in een buurt vergroot wordt door het ontwerpen van gemeenschappelijke ritmes. Deze ritmes stimuleren sociale cohesie. De Digitale Steden Agenda zoekt in samenwerking met de TU Delft steden die op deze innovatieve manier de veiligheid in hun wijk willen aanpakken.

Ritmes

Door de technologische ontwikkelingen, het internet en flexibele werktijden zijn oude ritmes niet meer van toepassing geeft onderzoeker dr. Caroline Nevejan aan:

We werken niet meer van 9 uur tot 17 uur, de winkels sluiten niet meer tegelijk om 18 uur en zondagochtend zitten we niet allemaal in de kerk.

Er zijn wel nieuwe ritmes te ontdekken. De winkels sluiten in dat buurtcentrum allen om 21 uur, om 12 uur staan alle moeders een kwartier te vroeg op het schoolplein te wachten op hun kind en s’avonds zitten we massaal op het internet. Weten wie wanneer waarmee bezig blijkt behalve geruststellend, ook handig. Naar ritmes handelen en gemeentelijk beleid of surveillanceroosters hierop aanpassen gebeurt namelijk nog niet.

Ritmeonderzoek

Behalve het belang van ritmes voor de veiligheid in de wijk, blijkt uit onderzoek dat interveniëren op ritmes het efficiëntst is: de minste investering voor de hoogste opbrengst in veiligheid. De TU Delft gaat daarom innovatief voor het eerst ritmes als ontwerpruimte beschouwen en wijdt er een apart onderzoek aan toe. Dit biedt nieuwe handelingsperspectieven. Daarvoor moeten ritmes echter eerst geïdentificeerd worden. Vervolgens kan bepaald en getoetst worden welke simpele interventies ingezet kunnen worden om de veiligheid in de buurt te vergroten. Dit wordt aan de hand van simulaties gedaan.

Big data simulaties

Onderzoekers van TU Delft werken samen met onderzoekers van AMS, het Amsterdams Instituut voor Advanced Metropolitan Solutions om de simulatie van ritme in blokken en buurten te maken. Ook 3 kunstenaars worden in de samenwerking betrokken. Voor de simulaties worden beschikbare (open) datasets en informatie direct uit de wijk gebruikt. Zo worden ritmes ontdekt, breuken in ritmes gezocht en effecten van mogelijke interventies getest. Vervolgens worden mogelijke interventies in de praktijk getoetst en worden bijvoorbeeld surveillanceroosters van wijkagenten erop aangepast. Data die gebruikt worden zijn onder andere verkeersdata en data over mobiele telefoon en energieverbruik. Maar ook openingstijden van scholen, winkels en sportcentra.

Wat levert het de stad op?

Dit onderzoeksproject creëert de fundering voor en aantal nieuwe inzichten en gereedschappen voor beleidsontwikkeling en stedelijke ontwikkeling. Deze inzichten en gereedschappen zijn van belang voor lokale, regionale en uiteindelijk ook nationale politici en beleidsmakers, voor sociale organisaties in onderwijs en zorg, voor de politie, voor het bedrijfsleven. Concreet voor de stad levert het op:

 • Slimme informatie voor handhaving en beleidsvorming. Het onderzoek levert nieuwe inzichten in een buurt of wijk van jouw stad en welke factoren van belang zijn om het ritme van een buurt vast te stellen. Er vindt analyse plaats van specifieke data van de deelnemende wijk.
 • Visualisatie van de buurt. Het onderzoek creëert een interactieve simulatie waarin het gemeenschappelijk ritme van een buurt kan worden gevisualiseerd. Deze visualisatie is gebaseerd op werkelijke data van een specifieke buurt.
 • Landelijke kennisontwikkeling en -deling: In verschillende workshops worden ook ervaringen en inzichten van verschillende steden met elkaar gedeeld, waardoor ook kennisontwikkeling rondom veiligheid in verschillende buurten in Nederland plaats vindt.
 • Samenwerking met stakeholders uit de wijk of stad om specifieke simulaties die voor hen interessant zijn uit te voeren.

Doe mee!

De TU Delft zoekt minstens vijf steden die koploper willen zijn en willen deelnemen aan het ritmeonderzoek. Voor iedere gemeente die meedoet is het van belang om naast een investering in het wetenschappelijk onderzoek, ook tijd van medewerkers en ook een bedrag te reserveren om de eigen lokale data beschikbaar te maken en in de simulatie in te voeren. Het traject duurt een jaar. De gemeenten Den Haag en Amsterdam hebben interesse om deel te nemen inmiddels getoond. Ook met de gemeente Haarlem staat een afspraak gepland.De DSA faciliteert, ondersteunt en zorgt dat opgedane kennis verspreid wordt.

Workshop 7 april

Samen met de twee betrokken onderzoekers van de TU Delft, Dr. Caroline Nevejan en Ir. Afaina de Jong organiseert de DSA op 7 april een inspiratie- en demonstratieworkshop met extra informatie over dit onderzoek. De workshop is bedoeld voor steden die geïnteresseerd zijn deel te nemen aan het onderzoek, maar eerst meer informatie wensen. Lees hier meer informatie over de workshop.  Neem voor meer informatie contact op met Fatiha Alitou.

 

Ondertekening memorandum of understanding

Donderdag 18 juni vond op de HSD het Safeconomy-evenement plaats, met daarop aansluitend de ondertekening van de Memorandum of Understanding getiteld “Evenementen als innovatiemotor voor ontwikkeling van een digitale nutsvoorziening voor de stad”. Bekijk hier een impressie van de dag en een samenvatting+link naar de MoU!

Programmering

Vanaf het begin van de ochtend tot en met het ICT-café stond het thema veiligheid centraal. Het grootste deel van de dag had betrekking op het thema veiligheid en economie, waarbij Future Events een belangrijke rol speelde.

 

Als kers op de taart werd die dag een memorandum of understanding getekend met betrekking tot evenementen als innovatiemotor. Deze werd ondertekend door Rabin Baldewsingh vanuit zijn rol als bestuurlijk trekker van de DSA en  door Paul van Musscher, politiechef eenheid Den Haag. De MoU omvat grofweg de volgende lijnen:

1.       Er zijn meerdere (inter)nationale innovatieagenda’s en projecten op het gebied van veiligheid en security;

2.       We willen de krachten daarvan bundelen om te komen tot regionale waarde;

3.       We doen dat door inzet van lokale evenementen in de openbare ruimte waardoor gezorgd wordt voor lokale economisch/maatschappelijk rendement en lokale identiteit;

4.       We sluiten aan op goedgekeurde lokale agenda’s voor gebiedsontwikkeling zodat duurzame ontwikkeling bestuurlijk en financieel geborgd is;

5.       In eerste instantie tekenen die partijen die met deze manier van werken al ervaring hebben opgedaan tijdens evenementen in de afgelopen jaren

6.       Daarmee bundelen we ook de krachten en opgedane ervaring van DITSS, TSS, HSD, DSA

Lees hier de getekende MoU!MoU

Bekijk een korte sfeerimpressie van de dag:

Cyber Security Week – Innovation Room

Nederland, en Den Haag in het bijzonder, heeft zich in april weer uitstekend op de kaart gezet met het hosten van de internationale Cyber Security Week. Meer dan 1700 mensen uit 30 verschillende landen bezochten (delen van) het programma.

Belang van Cyber Security

Volgens de hoofdorganisator van de Cyber Security Week, de  HSD, is cyber security een essentieel onderdeel geworden van het functioneren van de ICT-gedreven maatschappij:

“Cyber security has become essential for the functioning of banks, industries, governments, businesses, and individuals. In fact, our whole society depends on a reliable and safe internet. Many of the innovations at the Innovation Room have been developed by multi-stakeholder cooperation. This emphasises the shared responsibility of businesses, governments, and knowledge institutions (together called the triple-helix) to protect society against cyber threats.”

Inzicht in enkele resultaten

Tijdens de week is ook het rapport Assessing Cyber Security – A Meta-analysis of threats, trends and responses to cyber attacks gepubliceerd. Ook was er veel aandacht voor innovatie en publiek private samenwerking. Bekijk hieronder de twee korte reportages die een beeld geven van Access to Innovations.

 

 

 

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Cyber Security Week!

EventCloud winnaar stimuleringsfonds HSD2015

Zes innovatieve initiatieven hebben donderdag 18 december een geldbedrag van in totaal 1 miljoen euro uit het stimuleringsfonds van The Hague Security Delta mogen ontvangen. De EventCloud van Future Events is één van de gelukkigen en ontvangt 200.000€ om in samenwerkingsverband een clouddienst te ontwikkelen voor evenementveiligheid!

Stimuleringsfonds HSD

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Kenniseconomie, Internationaal van gemeente Den
Haag): “Een bijdrage uit het HSD Stimuleringsfonds zorgt ervoor dat deze initiatieven van
consortia van bedrijven, overheden en kennisinstellingen hun ideeën in de praktijk kunnen brengen. Dit soort innovaties leveren ook weer extra banen op. Daarnaast zijn het vindingen die bijdragen aan een veiliger wereld. Daar dragen we als internationale stad van vrede en recht graag ons steentje aan bij.”

EventCloud creëert een platform voor open en gesloten evenementendata en beveiligingsfunctionaliteiten. Dat zorgt ervoor dat evenementen niet alleen veiliger maar ook winstgevender worden waardoor de kosten van veiligheid kunnen wordengereduceerd, en het voortbestaan van gratis publieks evenementen gewaarborgd is.

EventCloud Life I Live

Kijk voor meer informatie over de EventCloud op Future-Events.eu en zie ook het eerder gepubliceerde whitepaper!

Future Events presenteert de cloud als nutsvoorziening

Ook in 2015 wordt het Life I Live Festival weer ingezet als living lab om toepasbare technologieën op het gebied van smart city in de praktijk te testen. Future Events, KPN, Incentro en PROOOST gaan hiervoor gezamenlijk met de Digitale Steden Agenda een EventCloud in de markt zetten.

Met deze cloud kunnen publieke en private partijen informatie delen, kunnen hulpdiensten effectiever samenwerken en worden de veiligheid en economie van het evenement versterkt. Het doel van het consortium is de EventCloud als een nutsvoorziening aan te bieden die standaard voor organisatoren, hulpverleners en ondernemers beschikbaar is.

Het evenement als living lab

Tijdens het Life I Live Festival 2014 hebben Future Events en PROOOST met steun van Rabin Baldewsingh (wethouder Den Haag en bestuurlijk trekker Veilige Stad – Digitale Steden Agenda) samen een eerste proeftuin gerealiseerd voor de inzet van slimme ICT-oplossingen tijdens evenementen. Het uiteindelijke doel is enerzijds het verbeteren van de veiligheid van evenementen en het  creëren van kansen voor slimme ondernemers om hun effectiviteit te vergroten.

Rick van Oosterhout (PROOOST), organisator van het Life I Live Festival stelt ook komend jaar weer zijn evenement beschikbaar als proeftuin om de volgende stap te kunnen zetten naar het ontwikkelen van de EventCloud. Peter de Bruijn van Future Events:

“Wat er de vorige keer miste was een onderliggende infrastructuur om alle informatie aan elkaar te koppelen. Dat is dan ook onze inzet voor het komende jaar!”

Recent hebben Future Events en PROOOST een consortium gevormd met KPN en Incentro om dit doel te verwezenlijken. Gemeente Den Haag steunt dit project om zo te komen tot een herbruikbare voorziening die ook buiten Den Haag ingezet kan worden.

Evenementveiligheid en commerciële kansen

Door het combineren van data ontstaat er een actueel en accuraat beeld van het evenementterrein en kunnen de organisator, hulpdiensten en politie sneller handelen bij incidenten of bij teveel drukte op bepaalde locaties. De EventCloud biedt evenementinformatie op een toegankelijke wijze aan, waardoor ondernemers slimme toepassingen kunnen bedenken die bijdragen aan een goede organisatie van het evenement en actuele informatie voor de bezoeker.

Een evenementen App

Een van de toepassingen die al in meerdere steden is getest, is de evenementen app van de politie. Hiermee kunnen de bezoekers naast het volledige programma met een druktemeter zien waar het druk is en welke plekken zij het beste kunnen mijden. Ook als ergens zakkenrollers actief zijn of bijvoorbeeld een programma wat uitloopt kan de organisator dit laten weten via een pushbericht in de app. Via de EventCloud komt er meer informatie beschikbaar die de waarde en functionaliteiten voor de bezoeker vergroot. Hiernaast wordt de app beter toepasbaar en kan makkelijker door meer steden worden gebruikt.

De cloud als nutsvoorziening

De uiteindelijke droom van het consortium is om te komen tot een EventCloud als een soort nutsvoorziening voor de stad. Peter de Bruijn:

“Het wegennet is een vanzelfsprekend voorbeeld van onze infrastructuur als voorwaarde voor het leven in de stad. Een digitale infrastructuur zoals de EventCloud moet eigenlijk ook een voorziening zijn die standaard voor stad en evenement beschikbaar is”

Lees meer over de EventCloud in het whitepaper!

Tweet-terugblik Mobile Unconference – Security and safety during crisis situations

Maandag 27 oktober vond in de Caballero Fabriek de Mobile Unconference plaats. Deze bijeenkomst, die mede door Veilige Stad is georganiseerd, richtte zich op het bij elkaar brengen van creatieve (mobiele) ontwikkelaars en een bonte mix van partijen met veiligheidsvraagstukken.

Hieronder volgt een overzicht van de dag in tweets, later volgt nog een uitgebreider verslag!

 

De rol van open data bij evenementen

Iedereen bezoekt wel eens een evenement in zijn buurt. Kermissen, sportwedstrijden en buurtfeesten zijn enkele voorbeelden. Evenementen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zo nu en dan ontstaan er vraagstukken omtrent de mogelijkheden van evenementen; het organiseren en het bezoeken van een evenement.

Hieronder beschrijven Thomas, Julia en Nico drie vraagstukken waarvan zij willen dat deze vraagstukken opgelost worden. Welke rol heeft open data in deze vraagstukken en welke bijdrage kan open data leveren? Denk mee om deze vraagstukken op te lossen.

Afval

Thomas (32); “Kermis, week- en jaarmarkten, sportwedstrijden, optredens, wandeltochten, buurtfeesten, eetfestijnen, etc. In onze stad vinden jaarlijks tal van evenementen plaats. Dit kan gaan van massamanifestaties op pleinen of festivalweides tot kleinschalige activiteiten in parochiezaaltjes. Tijdens en na afloop van een evenement blijft vaak heel wat afval achter (flyers, folders, gadgets, wegwerpbekers, blikjes, snoeppapiertjes, sigarettenpeuken, etensresten). Afval is mede bepalend over hoe het publiek zich gaat gedragen en hoe de sfeer wordt beleefd. Het publiek neemt vaak zelf drank mee, waardoor er glas komt te liggen. Het kan ervoor zorgen dat kinderwagens er niet meer langs kunnen doordat de weg wordt versperd met rommel. Het is dan ook belangrijk om afvalstromen goed te reduceren. Dat is nu vaak nog lastig, dat moet toch efficiënter kunnen?”.

Vraagstukken; afval, beleving, veiligheid.

Thomas zou afval efficiënter kunnen opruimen met de juiste inzichten, namelijk;

 • Evenementen kalender
 • Locaties prullenbakken
 • Alternatieve looproutes
 • Horeca locaties
 • Werktijden straatvegers / afvalophaaldiensten
 • Preventie / voorlichting

Verkeersstromen

Julia (51); “Breda staat bekend als een sprankelende, historische Brabantse stad met een sfeervol stadshart. Dit willen we graag zo houden, omdat het vooral toeristen aantrekt maar ook (toekomstige) bewoners en bedrijven. Nadeel is echter dat gezien de historie de stad veel smalle straten heeft en kleinere pleinen. Zo hebben we ooit bij het WK de grote markt moeten afsluiten, omdat er anders te veel mensen zouden komen.
Bij een evenement komen vaak diverse verkeersstromen samen. Het is soms lastig om daar goede controle op te houden. Daarbij gaat het om diverse bezoekersstromen, artiesten, VIP’s, medewerkers, hulpdiensten, leveranciers, horeca, etc. Men komt de stad in, maar moet ook de stad uit kunnen. Om de gezelligheid, maar ook de veiligheid te waarborgen is het van groot belang dat dit vloeiend gaat. Daarvoor heb je de laatste informatie nodig, maar waar vind ik die?”

Vraagstukken: krapte, verkeersstromen, historische binnenstad.

Julia is geholpen met de laatste informatie, namelijk;

 • Monitoring bezoekersstromen mobiel (geen overheidsdata)
 • Gegevens OV
 • Looproutes
 • Uitgaansinformatie (indien beschikbaar)
 • Horeca die meedoet met evenementen
 • Vergunningen
 • Cultureel erfgoed
 • Passantentellers
 • Parkeerdata

Bezoekersinformatie

Nico (18); “Met mijn vrienden ga ik graag naar festivals, binnenkort is het weer koningsdag. Overal heerlijke muziek, eten en drank. Als we tenminste drank kunnen krijgen. Overal staan lange wachtrijen en als je het bier dan eindelijk hebt is het al bijna dood geslagen. Daarnaast ben ik zo lang aan het wachten dat ik al meerdere keren door de drukte mijn vrienden kwijt ben geraakt. Als ik pech heb ligt de verbinding er van mijn telefoon uit en kan ik ze dus ook niet bereiken.

Een van mijn vrienden zit in een rolstoel. We kunnen vaak niet de hele stad door, er is nog veel niet rolstoelvriendelijk. Het zou fijn zijn als we konden zien welke ingang we kunnen nemen, waar de toiletten zijn, welke straten er zijn afgesloten, of er alternatieve routes zijn, etc. Dit is vaak slecht geregeld. Misschien dat we toch maar thuis moeten blijven?”.

Vraagstukken; drukte, horeca, lage kwaliteit, rolstoel(on)vriendelijkheid.

Nico en zijn vrienden zijn geholpen met meer informatie, namelijk;

 • Passantentellers
 • Monitoring bezoekersstromen mobiel (geen overheidsdata)
 • Wifi spots
 • Invaliden toiletten
 • Evenementen routes
 • Rolstoel toegankelijkheid openbare weg
 • Rolstoel toegankelijkheid van publieke gebouwen
 • Rolstoel voorzieningen bij evenementen / podia

Heb je nog ideeën of vragen over open data en evenementen? Neem dan contact op met Wendy Otten.

Lunch pensant evenementveiligheid

In navolging op het succesvolle diner pensant van vorig jaar is voorafgaand aan de lancering van Future Events een lunch pensant georganiseerd. Op 25 april staken zo’n 40 vertegenwoordigers van gemeenten, evenementorganisaties, technologiebedrijven, Politie, Veiligheidsregio’s, onderwijs- en onderzoeksinstellingen de koppen bij elkaar om tijdens een lunch pensant te praten over innovatie op het gebied van evenementveiligheid.

Een volledig verslag van de lunch volgt, hier alvast de highlights.

De toegevoegde waarde van gratis toegankelijke publieksevenementen voor een stad staat al lang niet meer ter discussie, de haalbaarheid van deze evenementen echter wel. Volgens Michiel Zonnevylle (bestuur Future Events) vraagt de complexiteit (juridisch, financieel en fysiek) van bijvoorbeeld een muziekfestival in de binnenstad om nieuwe manieren van samenwerken tussen alle betrokken partijen: een samenwerking gebaseerd op vertrouwen waarbinnen kennis en informatiebronnen gedeeld worden.

Rick van Oosterhout (PROOOST), organisator van het Life I Live festival, werkt met zijn evenement mee aan een proeftuin gericht op het slim inzetten van technologie. Op deze manier kan de samenwerking tussen bijvoorbeeld politie en organisator een impuls krijgen en kunnen risico’s worden verkleind, met als resultaat een veiliger, leuker en mogelijk ook rendabeler evenement.

Volgens Albert Bootsma (gemeente Enschede) zit de toegevoegde waarde van samenwerking en nieuwe technieken vooral ook in de structurele kansen; veel smart city technieken zijn breder inzetbaar dan enkel tijdens een evenement. Jan-Willem Duijzer (gemeente Den Haag) laat weten dat hij de rol van Future Events vooral ziet in het verbinden van gemeenten, organisatoren en technologieleveranciers met elkaar om zo slimme technologie op betaalbare wijze, efficiënt in te zetten bij evenementen. Als je weet dat het nu nog zo’n 15 dagen duurt voordat een festivalterrein op orde is, zou een plug & play infrastructuur een hoop versoepelen.

Dennis Kilsdonk, van de landelijke eenheid van de Nationale politie heeft ruime ervaring met de inzet van politie tijdens evenementen. Vanuit zijn expertise (winnaar NSS-innovation award!) geeft hij aan vooral de vraag rondom draagvlak voor financiering van technologie belangrijk te vinden; hoe krijgen we gezamenlijk financiering voor ons gedeelde probleem? Rob Peters (Veiligheidsregio Kennemerland) blikt terug op de NSS, waarbij veel stappen zijn gezet in het samenwerken en delen van informatie tussen een groot aantal publieke en private partijen. Evenementen zijn volgens hem een ideale snelkookpan en ziet Future Events als kanalisator waarbinnen technologie en samenwerking doorontwikkeld kunnen worden.

Peter de Bruijn (Future Events) merkt op dat het belang door iedereen wordt onderkend en vraagt zich af wat de aanwezige nog belemmert om het te doen; waar kan Future Events een helpende hand bieden, wat hebben de aanwezigen nodig? Uiteenlopende suggesties worden gedaan: draaiboeken voor diverse type evenementen, het faciliteren van het voorbereidende traject tussen organisatie, gemeente en hulpdienst. Ook wordt aangegeven dat er voor het delen van (eigen) informatie en kennis lef nodig is. Er wordt al jaren gesproken over informatiedeling bij andere sectoren, nu is het moment van de gedeelde verantwoordelijkheid nemen en ermee aan de slag. Ida Haisma (HSD) wijst op de kennis die in het buitenland te halen is. Peter de Bruijn geeft aan dat de catalogus van succesvolle technieken die mede door de HHS en TNO worden ontwikkeld het begin is van een potentieel export-product: Future Events kan ervaringen generaliseren, evalueren en werkende oplossingen aanreiken waarbij gebruikerservaringen uit binnen en buitenland kunnen worden meegenomen. Hedwig Miessen (ambtelijk trekker Veilige Stad vanuit gemeente Den Haag) ziet een rol voor de gemeente als aanjager, investeerder en facilitator, waarbij de procesbegeleiding via Future Events verloopt.

Centraal blijft de roep om meer en intensievere samenwerking. Vanuit Rabin Baldewsingh (wethouder Den Haag en bestuurlijk trekker Veilige Stad) zijn de G32 en de G4 aangeschreven om mee te doen met Future Events en hun evenementen als leer- en ontwikkelingsobject hierin mee te nemen. Daarnaast bundelen de landelijke innovatieregio’s op het gebied van veiligheid HSD, DITSS en TS&S, ook hun krachten rondom dit onderwerp.

Future Events is dus volop in beweging en er wordt hard gewerkt om een goed vervolg te geven aan de bijeenkomst van 25 april. Meedoen, vragen of suggesties? Neem contact op met Matthijs Jaspers of Hedwig Miessen!

 

 

Spotlight op techniek: Life I Live

Bij de lancering van Future Events vond naast de lunch pensant ook de proeftuin evenementveiligheid plaats. Tijdens het Life I Live festival zijn een aantal nieuwe smart city technieken en diensten ingezet om het evenement perfect te kunnen laten verlopen.

Ruim 130 professionals uit de triple-helix kwamen kijken naar de presentaties van de verschillende bedrijven die een bijdrage leverden aan de proeftuin.

Peter de Bruijn, Future Events

Calendar 42 biedt een interactieve kalendertoepassing waarmee je met vrienden je eigen dynamische festivalplanning kan maken en delen, inclusief real time ov-informatie. De stelt de organisator in staat om contact op te nemen met de gebruikers ervan, voor bijvoorbeeld waarschuwingen, tips en evaluatie.

CityGis zorgt voor een geografische informatiesysteem voor de openbare orde en veiligheid. Het systeem werkt met een eenduidige kaart welke voorafgaande aan het evenement gezamenlijk kan worden ingetekend: hierop kunnen zowel statische als dynamische objecten als obstakels, calamiteitenroutes, hekkenvoorraad, Politie, cameraposities, festivallocaties, e.a. worden aangegeven. Op deze manier wordt de  samenwerking tussen publiek private partners op praktische wijze gefaciliteerd.

AGT heeft bijgedragen met het real-time intelligence centre, waarbij gegevens uit het publieke domein worden gebruikt om in een 3D-omgeving een totaalbeeld van het evenement te genereren. Zo kunnen hulpverleners en beveiligers via transponders real-time worden gevolgd en efficienter gecoördineerd. Op deze wijze kunnen hulpdiensten met dezelfde hoeveelheid mensen meer doen. Ook monitorde AGT verschillende social media platformen om zo zo snel relevante informatie eruit te halen

MediaCows levert drie grote kleurenschermen die vanuit de eventcontrolroom aangestuurd kunnen worden. Dit maakt het mogelijk dat er gewisseld kan worden tussen sfeerbeelden van de verschillende podia, reclameboodschappen en adviezen over routes en programmering. Zo zijn de schermen een slim communicatiemiddel om bezoekers gericht te bereiken met actuele boodschappen.

Mezuro heeft toegang tot een grote hoeveelheid anonieme telefoondata die informatie levert over de herkomst van bezoekers. Achteraf kan gekeken worden naar de drukte, reisafstanden, bezoekersfrequentie enzovoorts. Dit stelt de organisatie in staat om betere inschattingen te maken van het verwachte aantal bezoekers en dus de te treffen maatregelen (zijn er bijvoorbeeld extra treinen nodig?).

City Wireless levert een gratis toegankelijk Wi-Fi netwerk waarbij de gebruikers informatie leveren die een profiel kan schetsen van de verschillende bezoekers. Hiermee kan beter ingespeeld worden op de mogelijke behoefte van bezoekers. Daarnaast kan een database worden opgebouwd als startpunt voor financiering, samenwerking en informatiedeling.

ZepCam zorgt met body-camera’s voor live-informatie. Beeld en geluid worden via 4G direct gestreamd naar de controlekamer, alwaar de samenwerkende hulpdiensten een gemeenschappelijk beeld kunnen vormen van de situatie. Dit verkleind de kans op misinterpretatie die optreed wanneer enkel via portofoons wordt gewerkt. Bij een mogelijk incident kan zo de situatie sneller en beter worden ingeschat.

 En nu?

Na deze succesvolle proeftuin gaan we met volle kracht vooruit! We zijn druk bezig om te onderzoeken wat de ingezette technieken opleveren, welke nieuwe inzichten geven ze? Ontstaan er nieuwe of andere geldstromen of maken ze bezuinigingen mogelijk doordat er efficiënter met materiaal omgegaan kan worden? Deze analyse wordt uitgevoerd door TNO en de Haagse Hogeschool. Tegelijkertijd werken we met alle samenwerkingspartners van Future Events hard aan (onder andere) het opzetten van de stichting en de website. Daarnaast zijn we druk in gesprek met verschillende partijen (steden, evenementorganisatoren, technologieleveranciers) om ze bij het platform te betrekken. Future Events is dus volop in beweging! Meedoen, vragen of suggesties? Neem contact op met Matthijs Jaspers of Hedwig Miessen!

Sfeerimpressie Lancering ‘Future Events’

Vrijdag 25 april 2014 vond tijdens het evenement Life I Live in Den Haag de officiële lancering plaats van het platform Future Events. Om in termen van koningsnacht te spreken: de kroon op maandenlang hard werken. Een initiatief van Veilige Stad, TNO, Studio Veiligheid, HSD, the Hague University en Prooost. Veilige Stad deed via Twitter verslag. Bekijk hier een korte filmpressie en een storify van de dag!

De dag startte met een goede lunch pensant. Na de bestuurderslunch stroomde de zaal vol met publiek: zo’n 130 vertegenwoordigers van gemeenten, evenementorganisaties, technologiebedrijven, Politie, Veiligheidsregio’s onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Er werden presentaties gegeven over de voortgang en ingezette technologie door Future Events, PROOOST en de samenwerkende technologiepartijen, o.a. CityGIS, Calendar42, KPN, Wireless Den Haag, AGT, IBM, Zepcam en MediaCows. Houd de website in de gaten voor een inhoudelijk verslag.

Filmpressie

Bekijk een korte filmpressie van de lancering van Future Events (1:30 minuut)

Storify

 

Innovaties voor in de praktijk: de NSS Innovation room

Parallel aan de NSS was op 21, 24 en 25 maart de NSS Innovation Room. Deze expositie toonde verschillende innovatie projecten waarvan sommige daadwerkelijk werden ingezet bij de NSS.

De Innovation Room is een initiatief van het programma [veilig] door innovatie van het ministerie van veiligheid en justitie, het NCTV en de gemeente Den Haag. De hosting was in handen van de HSD.

Op vrijdag 21 maart werd de Innovation Room geopend door minister Opstelten en burgemeester van Aartsen. Daarbij was ook specifiek aandacht voor de voortrekkende rol die Den Haag nationaal en Nederland internationaal op zich heeft genomen met het organiseren van de NSS.

Er waren uiteenlopende technieken en toepassingen te zien, zoals real time intelligence tools voor de bereden politie, mobiele wegafzettingen en virtuele trainingsomgevingen. In onderstaande tabel staat de volledige lijst van innovaties en van welke organisatie ze afkomstig zijn.

Innovatie Organisatie
 Crowd Control Trainer VSTEP
 iRN Dutch National Police
 Situational Awareness Dutch Mounted Police
 Real-time Intelligence Center AGT International
 Twitcident CrowdSense
 WorldForum 3D Re-lion
 Grab ’n Stitch TNO/Dutch National Police
 E-nose DCMR
 Realtime Traffic Management Saab
 Traffic Management Masterplan Arcadis
 Tec4se Safety Region Twente
 Policetraining / XVR Dutch Police Academy
 DISCUS Dutch Ministry of Defense
 i-Table TNO
 Compronet Groningen Police/CGI
 InterACT IC3DMedia
 ProtACT Fox-IT
 Safe Armoured Glasing Krov
 M-sec wall system aalbers | wico
 CBRN Response Unit Kropman/RIVM

Veel van de gepresenteerde innovaties waren toegespitst op het veilig laten verlopen van bijzondere en grote evenementen, zoals de NSS:

Innovatie is essentieel om bijzondere evenementen goed te laten verlopen. Het wordt steeds belangrijker om grote evenementen te organiseren terwijl het dagelijks leven in een grote stad als Den Haag zo min mogelijk hinder ondervindt. Dat kan de overheid alleen doen door gebruik te maken van de kracht van bedrijven en kennisinstellingen. In de campus van The Hague Security Delta komen deze partijen uit de “triple helix” bij elkaar om een aantal innovatieve technologieën en methoden te demonstreren.

Speciale aandacht verdient de bereden politie die er met de publieksprijs vandoor ging voor meest innovatieve techniek concept situational awareness:

Middels een 4G verbinding kan er vanuit de controlekamer live video en audio worden gestreamd van de helmcamera van de politie te paard. Daarnaast worden de posities van de agenten real-time doorgegeven. Dit maakt het mogelijk om sneller en beter geïnformeerd beslissingen te maken.

Zie voor meer informatie ook de website van de NCTV en voor meer achtergrond over de gepresenteerde technieken kun je op de website van het evenement terecht.

Projecten Veilige Stad in convenant HSD, TS&S en DITSS

Ondertekening Convenant Nationale Samenwerking Veiligheid & Innovatie

Dertien februari was een goede dag voor innovatie op het gebied van veiligheid. Niet alleen werd de HSD campus officieel geopend,  ook werd er een convenant getekend tussen de drie grote landelijke veiligheidskoepels. The Hague Security Delta (Den Haag, trekker Veilige Stad), Twente Safety & Security (Twente regio) en de Dutch Institute for Technology, Safety & Security (Eindhoven) hebben met de ondertekening aangegeven meer samen te willen gaan werken.

In overleg met het ministerie van V&J zal er een nationale innovatie-agenda worden opgezet, gefocust op publiek-private samenwerking in het veiligheidsdomein. Ook worden de krachten gebundeld om succesvolle innovatieve projecten landelijk uit te rollen. Daarnaast moet de samenwerking er voor zorgen dat Nederland zich op internationaal vlak sterker weet te positioneren.

Door met een aantal concrete projecten aan de slag te gaan willen de samenwerkende partijen zowel een maatschappelijk als economisch rendement behalen. Uit het convenant:

Vanuit het TS&S, DITSS, HSD en DSA/Veilige Stad worden onder andere de volgende concrete projecten/living labs ingebracht en in samenhang verder ontwikkeld:

1. Event&Veiligheid, Dienst Evenementen Veiligheid en living lab Stratumseind Eindhoven
2. Integrale gebiedsbeveiliging, waaronder Internationale Zone Den Haag
3. Het benutten van open datasets en datamining voor veilige stad/regio, zoals Tec4e en het in kaart brengen criminele netwerken
4. CSI innovations, waaronder Bloed in de Spotlight
5. Cyber Resilient City, waaronder digitale infrastructuur, Boardroom Game, Toolkit en Dashbord
6. Twente Safety Campus
7. De Crisiscommunicatie Game
8. Futurebase Nationale Veiligheid

Het gehele convenant is hier te vinden.

De ondertekening van het convenant onderschrijft niet alleen het belang en de behoefte van (publiek-private) samenwerking op het gebied van veiligheid, maar plaatst specifieke Veilige Stad thema’s sterker op de politieke agenda. Bovenstaande lijst zal een impuls geven aan de projecten Intelligence/Big Data en Cyber en in het bijzonder aan de Dienst Evenementen Veiligheid, ook bekend als Future Events.