Nieuws

Nieuw gezicht bij de Veilige Stad!

Matthijs Jaspers neemt het thema Veilige Stad over van Yvonne Sprick. In dit vraaggesprek stelt Matthijs zich voor, blikt Yvonne terug en kijken zij samen alvast vooruit!

Je bent zichtbaarder dan je denkt

Onze economie staat of valt met een goed draaiende digitale omgeving. We zijn altijd en overal online. Het maakt ons bereikbaar, flexibel en efficiënt. Tegelijkertijd moeten we ons bewust zijn van de gevaren en risico's. Je moet bewuste keuzes maken bij het gebruik, de aanschaf en onderhoud van ICT, zowel thuis als op het werk. In de Alert Online week staat van maandag 28 oktober tot dinsdag 5 november een veilig digitaal Nederland centraal.

Kom 26 november naar het Seminar Evenementveiligheid

Dinsdag 26 november organiseren de Veilige Stad, TNO en Stichting Studio Veiligheid gezamenlijk het seminar “Evenementveiligheid” op de inspirerende locatie Caballero fabriek te Den Haag. Diverse door de wol geverfde ervaringsdeskundigen zoomen in op de kansen die de inzet van slimme ICT-middelen biedt voor evenementorganisatoren, gemeenten, veiligheidsregio’s en politie. En dat niet alleen op het gebied van veiligheid, want slimme ICT biedt ook diverse commerciële kansen voor het evenement, voor de stad en de ondernemers.

Co-creatiedag Veilige Stad en Politie Den Haag groot succes

Eén dag. Drie problemen. Drie probleemeigenaren. En drie teams bestaande uit overheden, marktpartijen en kennisinstellingen. De perfecte mix om aan de slag te gaan met een co-creatiedag! De thema's Evenementveiligheid, Intelligence & Jeugdcriminaliteit en Beveiliging van bedrijventerreinen stonden 8 oktober centraal. Aan het eind van de dag presenteerde elk team de uitkomsten aan de probleemeigenaar. Bekijk op de presentaties, de korte filmpressies en de foto’s!

Coalitie rondom Intelligence en Jeugdcriminaliteit

Samen met met TNO, het Centrum voor Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV), de G32 werkgroep veiligheid/subwerkgroep Intelligence en Almere Data Capital organiseerde de Veilige Stad in september een bijeenkomst over Intelligence en Jeugdcriminaliteit. Doel van de bijeenkomst was inzicht te krijgen waar de kansen liggen om met big data een bijdrage te leveren aan het verminderen van jeugdcriminaliteit. Donderdag 12 december wordt hier vervolg aan gegeven.

Veiligheid maken we samen

Donderdag 7 maart heeft de werksessie plaatsgevonden van de Veilige Stad. Voorafgaand aan de werksessie hebben we gesprekken gevoerd met de steden die zich hebben aangemeld voor de Veilige Stad, om te horen waar zij tegen aan lopen op het gebied van veiligheid. Lees verder →

Bestuurders spreken over DSA

Op 29 augustus 2012 kwamen bestuurders van diverse gemeenten, Platform 31, Stedenlink en TNO bijeen om met elkaar te praten over de Digitale Steden Agenda en het convenant Smarter Cities. Lees verder →

Stadstoezicht Rotterdam: iThor

Stadstoezicht Rotterdam heeft een nieuw handhavingsysteem ontwikkeld. Dit nieuwe handhavingsysteem heet iTHOR en staat voor Toezicht, Handhaving, Opsporing en Registratie. Met iTHOR kan de stadswacht sneller, makkelijker en vooral slimmer op straat handhaven. Lees verder →

Smart City Control Center

Denk aan een centrum van de luchtverkeersleiding, maar dan voor de stad. Een centrale plek waar tal van datastromen binnenkomen, die gevisualiseerd worden op de grote schermen en vertaald kunnen worden naar scenario’s voor interventie. Lees verder →