Nieuws

Oproep aan steden: wat zijn jullie ervaringen met intelligence en veiligheid?

Met een kleine actieve groep steden willen we het onderwerp Intelligence en Veiligheid gezamenlijk oppakken. Donderdag 19 mei organiseren we een bijeenkomst voor steden. We zien het als een startpunt waarbij we zicht willen krijgen op vragen als: waar zijn steden mee bezig rondom intelligence en veiligheid? Waar lopen steden tegenaan op dit gebied? Welke ervaringen kunnen we delen? Denk mee!

Cyber Security Week – Innovation Room

Nederland, en Den Haag in het bijzonder, heeft zich in april weer uitstekend op de kaart gezet met het hosten van de internationale Cyber Security Week. Meer dan 1700 mensen uit 30 verschillende landen bezochten (delen van) het programma.

Criminaliteit en terroristische aanslagen voorspellen aan de hand van filmscenario’s

Verhalen vertellen zit in onze cultuur. Maar wat hebben verhalen te maken met criminaliteit en aanslagen? Eén van de sprekers op de Dag van de Veiligheidsregio in Enschede van 19 maart was Peter de Kock. Peter, voorheen cameraman en filmmaker, is vorig jaar gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg met een scenariomodel om te kunnen anticiperen op - en mogelijk zelfs voorspellen van - criminaliteit en terrorisme aanslagen.

Kick-off community Nationale Innovatie Agenda Veiligheid – inhoudelijk verslag

Eind vorig jaar is de Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 (NIAV) gelanceerd. De NIAV biedt een visie op belangrijke vernieuwingsprojecten voor nationale veiligheid in de komende drie tot vijf jaar, met een doorkijk naar de komende tien jaar. Op 29 januari heeft bij de HSD een kick-off plaatsgevonden: zes agendapunten rondom Urban Security werden uitgediept door een diverse groep professionals. Welke prangende vragen komen naar boven en verdient het onderwerp een vervolg?

EventCloud winnaar stimuleringsfonds HSD2015

Future Events heeft met de EventCloud een bedrag van €200.000 toegekend gekregen uit het HSD stimuleringsfonds. Eventcloud creëert een platform voor open en gesloten evenementendata en beveiligingsfunctionaliteiten. Dat zorgt ervoor dat evenementen niet alleen veiliger maar ook winstgevender worden waardoor de kosten van veiligheid kunnen worden gereduceerd, en het voortbestaan van gratis publieks evenementen gewaarborgd is.

Evenementenrubriek: Tilburgse Kermis

Nederland kent vele grote evenementen, elk met een eigen oorsprong en karakter. In deze nieuwe rubriek is te lezen hoe verschillende bekende evenementen zich sinds hun ontstaan hebben ontwikkeld en welke veiligheidsvraagstukken ze met zich meebrengen. Dit keer gemeente Tilburg over de Tilburgse Kermis!

Evenementenrubriek: TT Speed Week Assen

Nederland kent vele grote evenementen, elk met een eigen oorsprong en karakter. In deze nieuwe rubriek is te lezen hoe verschillende bekende evenementen zich sinds hun ontstaan hebben ontwikkeld en welke veiligheidsvraagstukken ze met zich meebrengen. Gemeente Assen bijt het spits af met het TT Festival!

De rol van open data bij evenementen

Evenementen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Welke rol is voor open data weggelegd om deze evenementen zo soepel mogelijk te laten verlopen en welke andere bijdrage kan open data leveren?

Het nieuwe Cybersecuritybeeld Nederland is uit!

Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de nieuwe, vierde uitgave van het Cybersecuritybeeld Nederland gepubliceerd. In het omvangrijke rapport wordt ingegaan op de ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity over de periode april 2013 tot en met maart 2014. Lees de belangrijkste punten in dit artikel!

Installatie Erik de Vries: lector innovatie in de publieke sector!

Erik de Vries, een van de teamleden van Future Events, is op 26 juni beëdigd als lector voor Innovatie in de publieke sector. Tijdens zijn intreerede, getiteld "Innovatie voor maatschappelijke waarde" stond hij ook stil bij de werkzaamheden rondom evenementveiligheid.

Website Future Events online!

De activiteiten rondom het platform Evenementveiligheid kunnen sinds kort ook via de eigen website van Future Events worden bekeken, op wwww.future-events.eu! Net als het platform zijn we deze nog druk verder aan het ontwikkelen maar er is ondertussen al een hoop informatie op te vinden.

Spotlight op techniek: Life I Live

Bij de lancering van Future Events vond naast de lunch pensant ook de proeftuin evenementveiligheid plaats. Tijdens het Life I Live festival zijn een aantal nieuwe smart city technieken en diensten ingezet om het evenement perfect te kunnen laten verlopen. Lees verder →

Sfeerimpressie Lancering ‘Future Events’

Vrijdag 25 april 2014 vond tijdens het evenement Life I Live in Den Haag de officiële lancering plaats van het platform Future Events. Om in termen van koningsnacht te spreken: de kroon op maandenlang hard werken. Een initiatief van Veilige Stad, TNO, Studio Veiligheid, HSD, the Hague University en Prooost. Veilige Stad deed via Twitter verslag. Bekijk hier een korte filmpressie en een storify van de dag!

De NSS zit erop!

Met Den Haag als uitvalsbasis van de Veilige Stad is de Nuclear Security Summit natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgegaan. Hieronder volgt een selectie van berichten rondom het verloop en de resultaten van de top. Lees verder →

Impressie Dag van de Veiligheidsregio

Donderdag 30 januari was het de Dag van de Veiligheidsregio, gehost in het Evoluon te Eindhoven. Veilige Stad was erbij en deed via Twitter verslag. De dag stond in het teken van innovatie en/door samenwerking met het motto "Wat niet kan... is nog nooit gebeurd!"

Projecten Veilige Stad in convenant HSD, TS&S en DITSS

Ondertekening Convenant Nationale Samenwerking Veiligheid & Innovatie Dertien februari was een goede dag voor innovatie op het gebied van veiligheid. Niet alleen werd de HSD campus officieel geopend,  ook werd er een convenant getekend tussen de drie grote landelijke veiligheidskoepels. Lees verder →

Intelligence en Jeugdcriminaliteit (verslag en presentaties)

De Veilige Stad heeft samen met TNO, CCV, G32 werkgroep veiligheid/subwerkgroep Intelligence en Almere DataCapital een slimme coalitie gevormd op het thema Intelligence. In september vond de verkenningssessie plaats. Gemeenten, onderzoekers en politie dachten mee over de vraag: hoe kunnen we Intelligence en big data inzetten bij jeugd? (jeugdcriminaliteit / jeugdoverlast / jeugdgroepen). TNO liet met een showcase zien op welke manier big data toegevoegde waarde kan hebben bij het aanpakken en voorspellen (vroeg signaleren) van jeugdcriminaliteit. Bekijk het verslag.

Op weg naar Platform Evenementveiligheid (sfeerverslag + film seminar november)

Dinsdag 26 november organiseerden de Veilige Stad Den Haag (Digitale Steden Agenda), TNO en Stichting Studio Veiligheid gezamenlijk het seminar “Evenementveiligheid” op de inspirerende locatie Caballero Fabriek te Den Haag. Zo’n 100 deelnemers vanuit diverse achtergronden en professies namen deel aan het seminar. Bekijk het sfeerverslag en de film.