Definitief programma workshop sociale veiligheid 7 april

Eerder al brachten we een nieuwe aanpak sociale veiligheid in de wijk onder de aandacht. De Digitale Steden Agenda en de TU Delft zoeken daarvoor steden die koploper willen zijn in deze innovatieve aanpak om veiligheid in de wijk aan te pakken. Naar aanleiding van het artikel en presentaties op G32 Bestuurlijke Netwerkdagen hebben we veel positieve reacties gehad! Voor geïnteresseerde steden wordt nu op 7 april een workshop georganiseerd met alle aanvullende informatie zodat daarna de knoop over deelname doorgehakt kan worden. Aanmelden kan tot en met 4 april.

Meer inzicht in nut en randvoorwaarden voor deelname aan onderzoek

Naast enkele zeer enthousiaste steden waar de deelname al zo goed als vast staat, zijn er ook steden die naar deelname neigen, aan de deelnamevoorwaarden kunnen voldoen, maar eerst meer informatie wensen. Daarom organiseert de Digitale Steden Agenda samen met de betrokken onderzoekers op 7 april een workshop. Ook nieuw geïnteresseerde steden kunnen zich nog aanmelden. Lees daarvoor eerst het artikel met meer informatie over het onderzoek hier. Deelname aan het ritmeonderzoek om de veiligheid in de wijk aan te pakken vereist een financiële en personele investering. Neem voor meer informatie contact op met Fatiha Alitou.

Programma van de workshop op 7 april

De workshop is ter informatie, inspiratie en demonstratie. Wat zijn ritmes? Hoe is deze aanpak ontstaan? Wat kun je ermee bereiken? Wat wordt er als deelnemer van je verwacht? Hoe komt het traject eruit te zien? Alle vragen en antwoorden komen aan bod. Daarnaast wordt een demonstratie gegeven van de analyses die plaats gaan vinden en gaan we ook zelf aan de slag tijdens een oefening.

Het programma van 7 april wordt verzorgd door de betrokken onderzoekers van de TU Delft Dr. Caroline Nevejan en Ir. Afaina de Jong. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 09.30-10.00 Inloop
  • 10.00-11.00 Lezing Caroline Nevejan
  • 11.00-12.00 Analytische oefening
  • 12.00-12.30 Lunch
  • 12.30-12.45 Wandeling naar Gevangenis Wolvenplein Utrecht
  • 13.00-14.00 Rondleiding en bezoek tentoonstelling Hacking Habitat
  • 14.00-14.30 Terugwandeling naar de DSA en koffiepauze
  • 14.30- 15.15 Ontwerpoefening
  • 15.15- 16.00 Presentatie en discussie
  • 16.00- einde Afsluiting en borrel

Locatie

Digitale Steden Agenda
Mariaplaats 4D (3e verdieping)
3511 LH Utrecht

Aanmelden

Ben je als stad geïnteresseerd om deel te nemen aan dit onderzoek? Ben je op de hoogte van de deelnamevoorwaarden en kun je er mogelijk aan voldoen? Meld je dan met je betrokken collega’s hier aan voor de workshop. Voorkeur gaat aan iemand van de afdeling Veiligheid en een dataspecialist.

 

Je kunt niet meer reageren.